home  •  Sitemap  •  Contact  •  Disclaimer  •  Inloggen   •     Zoeken

Pantarijn is een regionale scholengemeenschap en biedt onderwijs aan over de volle breedte; gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo (mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en praktijkonderwijs. Op verschillende locaties in Wageningen, Rhenen en Kesteren ontvangen in totaal ongeveer 2500 leerlingen onderwijs. Elke locatie richt zich op een eigen doelgroep en neemt een unieke plaats in binnen de brede scholengemeenschap. De kleinschaligheid blijft zo behouden en alle leerlingen worden gekend. Daarbij wordt de samenhang tussen de verschillende locaties niet uit het oog verloren, waardoor er goede doorstroommogelijkheden zijn.

In onze openbare scholengemeenschap staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse levensbeschouwelijke opvattingen centraal. Ons onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen. Pantarijn is meer dan een school waar leerlingen hun diploma kunnen halen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. Pantarijn is een school, waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien; Pantarijn, ontdek(t) je talent!


Met ingang van 5 januari 2015 heeft Pantarijn op de locatie MHV te Wageningen een vacature voor de functie 

Docent Geschiedenis, 0,4 fte 

Het betreft lessen in de onderbouw van het Gymnasium.
Bij voorkeur iemand met een 1e graads bevoegdheid.

Informatie & sollicitatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. Frank Spijkers, adjunct-directeur locatie MHV, fspijkers@pantarijn.nl
Uw sollicitatie + CV kunt u mailen naar afd PZ t.a.v. mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl 

__________________________________________________________________________________________________


Per 15-2-2015 heeft Pantarijn voor de loatie VMBO de vacature:

Docent Nederlands, 0,8 fte, 2e graads, onderbouw + bovenbouw.
Het liefst iemand die ervaring heeft met examenkandidaten, tijdelijk ivm vervanging wegens zwangerschapsverlof.
 

Informatie & sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Els Bakers, locatiedirecteur VMBO & Pro: ebakers@pantarijn.nl, tel. 0317-466599.
Uw sollicitatie kunt u mailen naar afd. PZ t.a.v. mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

________________________________________________________________________________________________________


Open sollicitaties
Uw open sollicitatie (brief +CV) kunt u per mail sturen naar mevr. Nathalia Papilaja (afd. PZ): npapilaja@pantarijn.nlLaatste wijziging: 25 november 2014

Contact

Tel: 0317 465 893

E-mail algemeen: pz@pantarijn.nl

Informatie over de locaties
Op de site is per locatie van Pantarijn veel informatie te vinden. Zoekt u een korte samenvatting, klik dan hier.