home  •  Sitemap  •  Contact  •  Disclaimer  •  Inloggen   •     Zoeken

Pantarijn is een regionale scholengemeenschap en biedt onderwijs aan over de volle breedte; gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo (mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en praktijkonderwijs. Op verschillende locaties in Wageningen, Rhenen en Kesteren ontvangen in totaal ongeveer 2500 leerlingen onderwijs. Elke locatie richt zich op een eigen doelgroep en neemt een unieke plaats in binnen de brede scholengemeenschap. De kleinschaligheid blijft zo behouden en alle leerlingen worden gekend. Daarbij wordt de samenhang tussen de verschillende locaties niet uit het oog verloren, waardoor er goede doorstroommogelijkheden zijn.

In onze openbare scholengemeenschap staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse levensbeschouwelijke opvattingen centraal. Ons onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen. Pantarijn is meer dan een school waar leerlingen hun diploma kunnen halen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. Pantarijn is een school, waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien; Pantarijn, ontdek(t) je talent!


Pantarijn heeft voor het volgende schooljaar de volgende vacatures:

Locatie MHV

Docent Nederlands,  0,3 fte (onderbouw HV)
Docent Biologie, 0,4 fte (onderbouw HV)

Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. Frank Spijkers, fspijkers@pantarijn.nl, tel. 0317-465855.
Uw sollicitatie met CV kunt u mailen naar mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

In verband met de zomervakantie ontvangt u in week 35 een ontvangstbevestiging en bericht over het verloop van de sollicitatieprocedure!

 

Locatie VMBO

Docent Techniek 0,8 fte
Met uitstroomprofiel PIE. Als docent techniek lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van dit nieuwe programma. De lessen worden verzorgd in de onderbouw + bovenbouw.

Informatie en sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Els Bakers, locatiedirecteur VMBO: ebakers@pantarijn.nl  tel. 0317-466599.
Uw sollicitatie met CV kunt u t/m uiterlijk 24 augustus a.s. mailen naar mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

Voor vragen over de vacature docent Techniek kunt u, ook in de vakantieperiode, contact opnemen met 
mevr. Els Bakers: 06-83972328
 

In verband met de zomervakantie ontvangt u in week 35 een ontvangstbevestiging en bericht over het verloop van de sollicitatieprocedure!

__________________________________________________________________________________________________________

Open sollicitaties
Uw open sollicitatie (brief +CV) kunt u per mail sturen naar mevr. Nathalia Papilaja (afd. PZ): npapilaja@pantarijn.nl

 

 

Laatste wijziging: 22 juli 2014

 

Contact

Tel: 0317 465 893

E-mail algemeen: pz@pantarijn.nl

Informatie over de locaties
Op de site is per locatie van Pantarijn veel informatie te vinden. Zoekt u een korte samenvatting, klik dan hier.