home  •  Sitemap  •  Contact  •  Disclaimer  •  Inloggen   •     Zoeken

Pantarijn is een regionale scholengemeenschap en biedt onderwijs aan over de volle breedte; gymnasium, atheneum, havo, alle leerwegen van het vmbo (mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg) en praktijkonderwijs. Op verschillende locaties in Wageningen, Rhenen en Kesteren ontvangen in totaal ongeveer 2500 leerlingen onderwijs. Elke locatie richt zich op een eigen doelgroep en neemt een unieke plaats in binnen de brede scholengemeenschap. De kleinschaligheid blijft zo behouden en alle leerlingen worden gekend. Daarbij wordt de samenhang tussen de verschillende locaties niet uit het oog verloren, waardoor er goede doorstroommogelijkheden zijn.

In onze openbare scholengemeenschap staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse levensbeschouwelijke opvattingen centraal. Ons onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen. Pantarijn is meer dan een school waar leerlingen hun diploma kunnen halen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en overige medewerkers. Pantarijn is een school, waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien; Pantarijn, ontdek(t) je talent!


Voor onze locatie in Kesteren zoeken wij z.s.m. een enthousiaste 

Conciërge Voortgezet Onderwijs 
1,0 fte (38 u/pw)


Betrekkingsinformatie:
Het gaat hier in eerste instantie om vervanging wegens ziekte tot uiterlijk 1 augustus 2015. 
Bij gebleken geschiktheid kan deze baan met ingang van het nieuwe schooljaar overgaan in een reguliere betrekking.

Functie informatie:
-Medeverantwoordelijk voor het leefklimaat binnen de school en beheer van het gebouw.
-Waardering van de functie volgens de CAO VO schaal 4.
Trede-indeling afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Profiel/eisen:
-Minimaal MBO werk- en denkniveau.
-Goede omgangsvormen, klantvriendelijk, klantgericht, behulpzaam, flexibel en representatief.
-Sociaalvaardig, communicatief open.
-Affiniteit, ervaring en inzicht met de doelgroep leerlingen van 11 tot en met 16 jaar.
-Stressbestendig.
-Inzicht in facilitaire zaken, veiligheid, techniek, onderhoud en beheer van gebouwen.
-In bezit van een BHV verklaring of bereid daarvoor te willen studeren.
-Bereid om noodzakelijke scholingen te volgen
-Kennis en ervaring met diverse communicatiemiddelen: telefoon, email

Werkzaamheden:
-Aanwezig bij avondopenstellingen gebouw bij diverse activiteiten.
-Toezicht houden op veiligheid in en om het gebouw alsmede naleving van huisregels.
-Verrichten van eenvoudige reparaties.
-Verlenen van eerste hulp / BHV.
-Beheren en voorraden.
-Bijhouden van absentie-administratie met behulp van de computer.
-Bijhouden van inventaris en sleutelbeheer.
-Voert ondersteunende werkzaamheden uit als postafhandeling, telefoonverkeer en reprobeheer.

Sollicitatie:
-Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 24 oktober a.s. mailen naar afd. PZ, t.a.v.: mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

 

_______________________________________________________________________________________________

Per 1-12-2014 heeft Pantarijn voor de locatie VMBO een vacature 

Docent Engels, 0,6 fte, 2e graads, onderbouw+bovenbouw, tijdelijk ivm vervanging wegens zwangerschapsverlof.

Per 15-2-2015 heeft Pantarijn voor de locatie VMBO een vacature
Docent Nederlands, 0,8 fte, 2e graads, onderbouw + bovenbouw,
het liefst iemand die ervaring heeft met examenkandidaten, tijdelijk ivm vervanging wegens zwangerschapsverlof.

Informatie & sollicitatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. Els Bakers, locatiedirecteur VMBO & Pro: ebakers@pantarijn.nl, tel. 0317-466599.
Uw sollicitatie kunt u mailen naar afdeling personeelszaken t.a.v. mevr. Nathalia Papilaja: npapilaja@pantarijn.nl

 

________________________________________________________________________________________________________


PANTARIJN ZOEKT LEDEN VOOR DE KLACHTEN- BEZWAREN- EN BEROEPSCOMMISSIE


In het kader van de (wettelijk voorgeschreven) klachtenregeling kent Pantarijn een klachtencommissie.

De commissie fungeert tevens als bezwarencommissie en als beroepscommissie examens.

De leden van de commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van RSG Pantarijn, na instemming van de Medezeggenschapsraad. De commissie opereert geheel onafhankelijk.

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het Reglement klachten- bezwaren- en beroepscommissie RSG Pantarijn.

De commissie geeft het bevoegd gezag advies inzake de afhandeling van klachten over gedragingen en beslissingen van medewerkers van Pantarijn en de afhandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van het bevoegd gezag.Daarnaast neemt de commissie een beslissing over aangetekende beroepen tegen besluiten van de eindexamencommissies op de locaties.

De commissie komt op afroep bijeen, zo mogelijk overdag.
De leden ontvangen per zitting een onkostenvergoeding van € 60. De leden van de commissie worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn herbenoembaar voor eenzelfde periode met een maximum van drie perioden. De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de leden.

Functie-eisen
• Affiniteit met onderwijs
• Geen directe binding met Pantarijn als (oud) medewerker, ouder/verzorger of leerling
• Onafhankelijk en onpartijdig kunnen oordelen
• Inlevingsvermogen

Belangstelling? Stuur uw motivatie, vergezeld van een korte cv per e-mail voor 27 oktober 2014 naar de ambtelijk secretaris van de commissie, htimmer@pantarijn.nl
Hij is ook telefonisch bereikbaar voor nadere informatie via 0317 -465893.
Een informatiepakket is beschikbaar.    _____________________________________________________________________________________________________________Open sollicitaties
Uw open sollicitatie (brief +CV) kunt u per mail sturen naar mevr. Nathalia Papilaja (afd. PZ): npapilaja@pantarijn.nlLaatste wijziging: 7 oktober 2014

Contact

Tel: 0317 465 893

E-mail algemeen: pz@pantarijn.nl

Informatie over de locaties
Op de site is per locatie van Pantarijn veel informatie te vinden. Zoekt u een korte samenvatting, klik dan hier.