Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Beleid

Informatie over coronavirus voor leerlingen en ouders

Pantarijn volgt de richtlijnen en maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het RIVM, de GGD en het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met GGD Gelderland Midden.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die wij nemen, worden op deze pagina gedeeld.

Laatste update: 25 juni

Middelbare scholen na de zomer volledig open
Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open mogen. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school ook geen 1,5 meter afstand meer te bewaren onderling.

Aangepaste manier
De volledige heropening zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.

Met klachten niet naar school
Onderwijspersoneel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 20 mei

Pantarijn op dinsdag 2 juni weer open!
Goed nieuws; op dinsdag 2 juni mogen de middelbare scholen weer open voor hun leerlingen! Ook Pantarijn opent dan haar deuren. We hebben er nu al zin in, al is het wel een heel gepuzzel hoe we het ‘onderwijs op 1,5 meter afstand’ vorm moeten geven. Met deze puzzel zijn we momenteel druk bezig. We gaan in elk geval werken met meerdere ingangen en looproutes. Ook betekent het dat we maar een beperkt aantal leerlingen tegelijk in het gebouw kunnen begeleiden. En natuurlijk hanteren we de hygiëneregels van het RIVM.
Meer informatie en details volgen in de week van 25 mei per e-mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 21 april

Scholen blijven dicht tot 1 juni
Het kabinet heeft op 21 april bekend gemaakt dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs in elk geval dichtblijven tot 1 juni 2020. Op 20 mei maakt het kabinet definitief bekend of dat VO-scholen begin juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 1 april

Scholen blijven dicht tot en met 28 april
Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet op 31 maart bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat alle huidige activiteiten inclusief de noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen doorlopen tot en met 28 april. Die datum valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan tot en met die vakantie niet naar school.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 25 maart

Belangrijk nieuws voor eindexamenleerlingen
Gister heeft minister Slob besloten om alle Centraal Examens te schrappen. Er is nu meer tijd voor de afronding van de schoolexamens en eventuele herkansingen. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindcijfer. Daarmee wordt het schoolexamen dus nog belangrijker dan het al was.

Het ministerie van onderwijs is nu bezig met de concrete invulling van de zak-slaagbeslissing. Hierover worden scholen en leerlingen zo snel mogelijk geïnformeerd. Zodra wij hier meer over weten, lichten wij jou daarover in.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 18 maart

Schoolexamens gaan vooralsnog door
Gister, op 17 maart, heeft minister Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen examens voor het voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus.

De kern van de boodschap is dat de schoolexamens vooralsnog doorgaan. Dit geldt ook voor praktijkexamens. Wat ons betreft een goed bericht.

Binnenkort ontvangen scholen nadere RIVM-richtlijnen voor het organiseren van deze examenactiviteiten. Zodra wij deze richtlijnen ontvangen hebben, informeren wij ouders en leerlingen hierover.

Voor nu wensen wij leerlingen veel sterkte bij het volgen van onderwijs op afstand, al dan niet gebruik makend van de ondersteuning door onze docenten en mentoren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 15 maart

Scholen dicht
Met ingang van maandag 16 maart 2020 zijn de locaties van Pantarijn gesloten tot en met maandag 6 april 2020. Dit betekent dat alle leerlingen van Pantarijn thuisblijven, ook de leerlingen die stage lopen.


Opvang voor leerlingen waarvan de ouders op werk nodig zijn
Leerlingen van ouders die in één van de cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak werkzaam zijn, kunnen vanaf morgen, maandag 16 maart, naar school komen voor opvang. Voor deze leerlingen wordt opvang op de eigen locatie geregeld tijdens de reguliere schooltijden. Alle andere leerlingen worden geacht morgen niet naar school te komen.

Het spreekt voor zich dat leerlingen met gezondheidsklachten conform de richtlijnen RIVM (blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociaal contact) niet op school mogen komen.

Er is nog veel onduidelijk
Wij begrijpen goed dat er zorg is en dat er veel vragen leven. Hoe moet het nu met de eindexamenleerlingen? Hoe gaat de school tot en met 6 april digitaal onderwijs verzorgen? Hoe gaat de school tot 6 april opvang verzorgen van leerlingen van wie de ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen?

Voor antwoorden op die vragen is het nu nog te vroeg. In de loop van maandag 16 maart verwachten wij vanuit de locaties per mail informatie te kunnen geven over hoe wij ons onderwijs in deze omstandigheid zo goed mogelijk kunnen voortzetten.

Wij wensen u sterkte, zeker als er sprake is van zorg om zieke of kwetsbare naasten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 13 maart


Nieuwe maatregelen coronavirus
Het kabinet heeft gister nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden voor heel Nederland en gelden tot en met 31 maart. De maatregelen zijn:

> Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
> Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
> Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
> Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
> Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
> Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
> Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 11 maart

Buitenlandse reizen en uitwisselingen geannuleerd
Helaas moeten wij mededelen dat wij vanwege het coronavirus uit voorzorg alle meerdaagse buitenlandse reizen en uitwisselingen die dit schooljaar gepland staan, annuleren. We begrijpen dat leerlingen lang naar een schoolreis en/of uitwisseling hebben uitgekeken en dat het annuleren ervan leidt tot teleurstelling. Een vervelend besluit, maar in onze ogen noodzakelijk.

Welke buitenlandse reizen en uitwisselingen gaan niet door?
Alle meerdaagse reizen en uitwisselingen van het huidige schooljaar zijn geannuleerd. Voor de volledigheid: de eendaagse excursies naar Neuss en Bottrop (beide in Duitsland) gaan wel door.

Waarom gaan de meerdaagse buitenlandse reizen en uitwisselingen niet door?
De belangrijkste reden waarom we alle meerdaagse reizen en uitwisselingen annuleren, is dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus snel gaan en onvoorspelbaar zijn. Inmiddels heeft Italië reisadvies oranje. En hebben we vandaag bericht ontvangen vanuit Duitsland en Hongarije dat zij onze reis annuleren. Deze redenen hebben ons doen besluiten alle meerdaagse reizen en uitwisselingen die dit schooljaar gepland staan te annuleren.

Wat betekent het voor de leerlingen van Pantarijn Rhenen die nu in Londen zitten?
De leerlingen in Londen maken hun reis gewoon af. Zij komen zoals gepland aanstaande vrijdag weer terug naar Nederland. De reden dat deze reis nog wel gewoon door is gegaan, is omdat er afgelopen zaterdag nog geen reden was om alle meerdaagse reizen te annuleren. Zoals hierboven aangegeven, gaan de ontwikkelingen snel en heeft dit vandaag de dag geleid tot een andere beslissing.

Waarom zijn er meerdaagse reizen en uitwisselingen geschrapt terwijl niet voor alle landen en/of plaatsen een negatief reisadvies en/of verhoogd risico geldt?
We anticiperen op een eventuele ongunstige ontwikkeling. De onvoorspelbaarheid daarvan maakt dat het voor ons organisatorisch niet meer in goede banen te leiden is. Omdat in alle landen al gevallen van besmettingen bekend zijn, hebben wij deze maatregel genomen.

Krijgen ouders hun geld terug voor een reis en/of uitwisseling die nu niet doorgaat?
Ja, alle kosten die Pantarijn hiervoor in rekening heeft gebracht, worden terugbetaald. Wij doen dit zo snel mogelijk, in elk geval dit schooljaar nog.

Wat betekent dit voor leerlingen?
Alle reguliere lessen gaan door en leerlingen worden dus gewoon op school verwacht. Zij vinden hun rooster, zoals gebruikelijk, in Magister.

Gaan de geannuleerde reizen en uitwisselingen op een later tijdstip door?
Op dit moment weten we niet hoe het coronavirus zich ontwikkelt of hoe lang het nog duurt. We gaan in elk geval ons uiterste best doen om op een ander moment een buitenlandse reis en/of uitwisseling plaats te laten vinden. Wanneer dit dan precies plaatst zou vinden en wat de bestemming van de reis en/of uitwisseling is, is nu nog onbekend. Dit zal in elk geval in het schooljaar 2020-2021 zijn. We houden u hiervan op de hoogte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 10 maart 2020

Rutte kondigt extra coronamaatregel aan: 'Stop met handen schudden'
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM heeft het kabinet nu ook opgeroepen om voorlopig geen handen te schudden.

Buitenlandse Zaken: reis alleen naar Italië als het noodzakelijk is
In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is. In gebieden in het Noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatste update: 6 maart 2020

Medewerker Pantarijn Rhenen besmet met coronavirus
Bij een medewerker van Pantarijn Rhenen is vrijdag 6 maart het coronavirus vastgesteld. De medewerker geeft geen les aan leerlingen en is werkzaam op de locatie in Rhenen. De medewerker is hoogstwaarschijnlijk besmet door een familielid. Het familielid was vorige week op vakantie in Noord- Italië. De betreffende medewerker zit thuis in quarantaine en heeft lichte klachten. De medewerker is sinds de voorjaarsvakantie, vanaf 22 februari, alleen aanwezig geweest bij Pantarijn Rhenen op dinsdag 3 en woensdag 4 maart. De medewerker had toen wel al last van hoesten. GGD Gelderland Midden heeft de zaak in behandeling.

Geen verhoogd risico voor Pantarijn
Pantarijn heeft direct contact opgenomen met de GGD. De GGD geeft aan dat alleen gezinsleden van de medewerker een verhoogd risico hebben. Alle medewerkers van de vestiging Rhenen kunnen gewoon hun werkzaamheden voortzetten. Alleen voor een zeer kleine groep van medewerkers die nauw en langdurig contact hebben gehad met de medewerker met het coronavirus, geldt dat zodra zij griepverschijnselen krijgen, zij thuis moeten blijven en de GGD moeten inlichten. De GGD geeft aan dat al het onderwijs en geplande activiteiten op de locatie Rhenen door kunnen gaan en dat er vanuit de GGD geen reden is om de buitenlandse reis die aanstaande maandag vertrekt naar Londen niet door te laten gaan.


MEER INFORMATIE

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Dan verwijzen wij eerst naar de informatie, richtlijnen en adviezen zoals die opgesteld zijn door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD:

● De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: ‘veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs’
● De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM
● Meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens vind je op www.ggd.nl

Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Heb je een vraag specifiek aan Pantarijn? Neem dan contact op met het coronateam van Pantarijn. Dit kan door je vraag te mailen naar communicatie@pantarijn.nl. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.