Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Beleid

Informatie over coronamaatregelen voor leerlingen en ouders

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de coronamaatregelen binnen Pantarijn. Wij volgen daarbij de voorschriften vanuit het RIVM.

Houd je aan de volgende basisregels:

- Verkouden of verhoging? Blijf dan thuis
- Voor volwassenen geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Was regelmatig je handen
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Schud geen handen
- Gebruik papieren zakdoekjes

----------------------------------

UPDATE – 27 AUGUSTUS

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar! Voor de leerlingen die al bij Pantarijn op school zaten, is het een welkom terug. Voor de nieuwe leerlingen is het een nieuw welkom. Dat welkom geldt uiteraard ook voor u als ouder(s)/verzorger(s). Met elkaar gaan we er een mooi schooljaar van maken.

We weten in elk geval dat het wederom een bijzonder schooljaar wordt. Onzeker, omdat we natuurlijk niet weten hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wat dat dan gaat betekenen. Wij snappen heel goed dat het misschien wel spannend is om weer naar school te gaan. Omdat je bijvoorbeeld in een nieuwe klas komt, maar ook omdat er veel berichten zijn rondom corona. Dat is heel begrijpelijk. Daarom informeren wij jullie over de start van het schooljaar.

Praktische maatregelen op school
Voor het nieuwe schooljaar gaat Pantarijn uit van de (landelijke) richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. De praktische maatregelen staan hieronder, zodat iedereen daarmee rekening kan houden. De mentor bespreekt de maatregelen met de klas. Aan u als ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om deze ook samen met uw zoon/dochter door te nemen. Daarmee wordt het belang van de maatregelen nogmaals onderstreept.

- Leerlingen hoeven niet langer anderhalve meter afstand van elkaar te houden, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. De anderhalve meter regel geldt wél tussen onze leerlingen en onze medewerkers en tussen onze medewerkers onderling.
- Leerlingen die met klachten conform de RIVMrichtlijnen toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
- Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes, trapleuningen en deurklinken worden extra schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne.

Ventilatie
Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus.

De ventilatiesystemen van onze scholen zijn gecontroleerd en ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% aanvoer van verse buitenlucht is. De Pantarijn-locatie in Rhenen en de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen beschikken niet over een ventilatiesysteem; zij kunnen echter voldoende ventileren met geopende ramen. Daarnaast gelden onderstaande maatregelen:

- Lokalen worden na ieder lesuur  en/of tijdens pauzes extra gelucht door 10 tot 15 minuten deuren en ramen open te zetten.
- Er worden geen ventilatoren gebruikt die ongefilterde circulatie van lucht veroorzaken.
- Aanwezige airco's worden volgens GGD-richtlijnen gebruikt. Dit betekent dat een airco gebruikt mag worden zolang de CO2-concentratie onder de veilige grens van 1200 ppm ligt. De betreffende lokalen worden voorzien van CO-meters zodat de docent kan zien of er aanvullend geventileerd moet worden.

Wanneer blijf je thuis?
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen, conform het besluit van het kabinet (24 juni 2020). We benadrukken de volgende punten:

- Leerlingen die ziek zijn, volgen de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure.
- Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
- Leerlingen met bovenstaande verschijnselen laten zich zo spoedig mogelijk testen en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Ook huisgenoten blijven in dat geval thuis. Blijk je geen corona te hebben, dan vervalt de quarantaineplicht.
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren of leerlingen met huisgenoten die tot de risicogroep behoren, kunnen in overleg met hun mentor/afdelingsleider thuis onderwijs volgen.

Thuisquarantaine
Ben je op vakantie geweest? Voor sommige landen of gebieden is het advies om direct na thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op de pagina Reisadviezen kun je checken of dit ook voor jouw vakantiebestemming geldt. Door thuis te blijven, draag je bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland. Lees hier wat de regels zijn voor thuisquarantaine

----------------------------------

Heb je vragen over het coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:

Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Voor meer informatie over corona en middelbare scholen verwijzen wij je naar de website van de VO-raad

Heb je een corona gerelateerde vraag specifiek aan Pantarijn? Neem dan contact met ons op via communicatie@pantarijn.nl