Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Contact Pantarijn

Voor schooladministratieve zaken, ziekmeldingen of problemen met Magister/itslearning dient u contact op te nemen met de betreffende schoollocatie:

Bevoegd Gezag

Bestuur van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen e.o.
Postadres: Postbus 257
6700 AG Wageningen
t: 0317 - 465 893
f: 0317 - 465 895
e: bestuurssecretariaat@pantarijn.nl

Ondersteunende Dienst

RSG Pantarijn
Bezoekadres: Hollandseweg 9 (route)
6706 KN Wageningen
Postadres: Postbus 257
6700 AG Wageningen
t: 0317 - 465 893
f: 0317 - 465 895
e: info@pantarijn.nl

Rekeninggegevens

Stichting voor openbaar VO van Wageningen e.o., IBAN: NL22 INGB 0655 1136 65
Betalingen graag o.v.v. factuurnummer/naam (leerling)/onderwerp

Disclaimer elektronische communicatie
Voor elektronische communicatie hanteert RSG Pantarijn een disclaimer. U kunt deze hier nalezen.

  • *
  • *
  • *