Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Decanaat

Leerlingen moeten veel keuzes maken gedurende hun schooltijd: o.a. vervolgopleidingen, profiel,-vakkenpakketkeuze. De coach helpt hen daarbij met o.a. loopbaan oriëntatie gesprekken.  De decaan, die de coaches ondersteunt in de keuzebegeleiding, komt in actie als er een specifieke hulpvraag ligt. De decaan verstrekt informatie over studie en beroep en geeft adviezen over mogelijke studierichtingen en/of beroepsopleidingen.

In het Pantarijnuur (Pu-uur)  komen bij leerjaar 1 t/m 4 diverse onderdelen van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan bod. Elke leerlaag heeft zijn eigen specifieke activiteiten:

Klas 1

In de eerste klas geven we informatie over leerstrategieën, leren plannen, jezelf leren kennen en samenwerken.

Klas 2

In deze klas oriënteren de leerlingen zich op de diverse beroepsgroepen, profielen en opleidingen. Leerlingen die naar klas 3 basis- of kaderberoepsgerichte leerweg gaan worden voorgelicht en geholpen bij het maken van een profielkeuze en vervolgopleidingen van scholen in de omgeving. Leren kiezen staat centraal.                                                                      

Klas 3

In klas 3 mavo oriënteren de leerlingen zich op een profielkeuze en vakkenpakket in klas 4. Dit doen zij middels bezoeken van voorlichtingen bij vervolgopleidingen en volgen van workshops bij bedrijven. Daarnaast gaan de leerlingen een week op stage bij een bedrijf of instelling wat past bij de gekozen vervolgopleiding of gekozen profiel. Bij klas 3 havo en vwo vindt er een keuze plaats over de te kiezen profielen, vakkenpakket en vervolgschool.

Klas 4

In klas 4 oriënteren de leerlingen zich op een vervolgopleiding middels open dagen, verdiepende workshops en bedrijfsbezoeken. Ook maken de leerlingen een sector/profielwerkstuk welke zij moeten presenteren. Daarnaast stellen de leerlingen een loopbaandossier samen waarin alle documenten voor loopbaanbegeleiding en oriëntatie worden verzameld.

De decaan van de locatie Kesteren is Dhr. W. van der Weij: wweij@pantarijn.nl