Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Dyscalculie

Elke leerling met een dyscalculieverklaring krijgt samen met de dyscalculiepas een dyscalculiebijlage. De bijlage is een naslagwerk waarin we meer uitleg geven over dyscalculie en waarin ook tips voor de leerlingen staan.

Download dyscalculiebijlage

  • Geen 2 toetsen (=repetities of schriftelijke overhoring) op één dag waar rekenen/wiskunde in voorkomt.
  • Een toets waar rekenen/wiskunde in voorkomt, wordt minimaal een week van tevoren opgegeven.
  • Recht op extra tijd (5 min. per 30 min.) bij toetsen* waar rekenen/wiskunde in voorkomt.
  • De leerling mag tijdens de les en tijdens toetsen*, in overleg met de docent, gebruik maken van hulpmiddelen zoals: opzoekkaarten, stappenplan, rekenmachine.
  • De leerling schrijft bij toetsen* achter zijn/haar naam een C.