Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Dyslexie

 

Dyslexie

De dyslectische leerling staat centraal en krijgt de begeleiding die hij/zij nodig heeft. Belangrijk is te weten wát de leerling nodig heeft. Naast goed onderwijs, begrip en de algemene dyslexieafspraken is het van belang te weten of er ook behoefte is aan individuele begeleiding en/of extra hulpmiddelen. Samen met de leerling en ouders wordt er gekeken naar begeleidingsbehoeften. 

Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring worden onderstaande zaken aangeboden.

 

   

Faciliteiten:

 • Digitaal toetsen op verzoek mogelijk. Dit kan alleen indien de leerling gebruik maakt van Claroread 3 of een ander dyslexieprogramma.
 • Recht op het werken met een dyslexiehulpmiddel of dyslexie softwareprogramma mag, maar moet nooit.
 • Digitale boeken, besteld door ouders via Dedicon, worden door school vergoed.
 • Maandelijks vast dyslexiespreekuur bij de dyslexie coördinator.
 • Recht op een dyslexiepas.
 • In leerjaar 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie.
 • Recht op toetstijdverlenging bij alle toetsen en het examen.
     

Inhoud dyslexiepas:

 • Maximaal één taaltoets / schriftelijke overhoring per dag.
 • Toetsen worden tenminste 5 dagen van te voren opgegeven.
 • Toets worden aangeleverd op lettertype Arial punt 12.
 • Recht op 20% extra tijd bij toetsen. Indien dit niet mogelijk is bieden we een andere oplossing aan, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal vragen of de toets op een ander moment/plaats af te maken.
 • Luistertoetsen worden in een aangepast tempo afgenomen of je krijgt vooraf de tijd om de vragen te kunnen lezen.
 • Indien noodzakelijk kan er (aanvullend) mondeling getoetst worden.
 • Leerlingen schrijven bij toetsen, so’s of verslagen achter hun naam een D.
 • Als de leerling het lastig vindt om hardop voor te lezen tijdens de les, dan houdt de docent hier rekening mee.

Verplichtingen van de leerling:

 • Gespreid leren van de leerstof voor talen. Begin minimaal een week van te voren met leren, dagelijks minimaal 15 minuten.
 • Extra inzet bij alle lessen, juist die lessen die vanwege dyslexie erg moeilijk zijn.
 •  Bij misbruik van ondersteunende software tijdens de toetsen vervalt het recht op gebruik van de lap-top.
 • Als er twee taaltoetsen op één dag vallen, meldt de leerling dit van te voren aan de vakdocent. Je maakt zelf een andere afspraak met je docent.

Tip: Maak gebruik van overhoorprogramma’s bij het leerwerk voor de talen. Gebruik hierbij bijvoorbeeld de volgende sites:

www.teach.nl

www.efkasoft.nl

www.woordenhaai.nl

www.wrts.nl

 

Tip: Haal eens een luisterboek in de bibliotheek.

 

 

 

 

 

  •