Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Onderwijs

Er zijn in de onderbouw 4 niveaugroepen in dakpanvorm.

Kleur blauw is onderwijsaanbod in Kesteren

Klik op het stroomschema voor een uitvergroting.

1. B/K-niveau
Leerlingen zitten 2 jaar in deze niveaugroep. Deze periode is een voorbereiding op klas 3 en 4 van de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte leerweg. We geven les op het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg. Uw kind krijgt 2 cijfers: één cijfer voor het bb-niveau en één cijfer voor het kb-niveau. Aan het eind van klas 2 krijgt uw kind een advies voor één van beide leerwegen.

2. K/M-niveau
Leerlingen zitten 2 jaar in deze niveaugroep. Deze periode is een voorbereiding op klas 3 en 4 van de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo. We geven les op het niveau van de mavo en uw kind krijgt hier 2 cijfers.

3. M/H-niveau
Leerlingen die een mavo/havo-advies hebben gekregen worden in deze niveaugroep geplaatst. We geven twee jaar les op havo-niveau. Parallel hieraan vindt een beoordeling op mavo- en havo-niveau plaats. In het tweede leerjaar krijgt uw kind een havo- of mavoadvies. Leerlingen met een havo-advies sluiten in het derde leerjaar de eerste fase met een profielkeuze af. De gekozen profielen kunnen in de bovenbouw voor havo op Pantarijn Wageningen (of elders) worden gevolgd. Heeft uw kind een mavo-advies, dan kan hij/zij in klas 3 een profiel kiezen en de opleiding in Kesteren met een examen afsluiten.

4.H/V-niveau
In deze niveaugroep zitten leerlingen met een h/v-advies. Aan het eind van het tweede leerjaar geven we een havo- of vwo-advies. In klas 3 sluiten we af met de profielkeuze. Op Pantarijn Wageningen (of elders) kunnen de profielen in de bovenbouw worden gevolgd.

Klas 3 mavo
Van klas 3 havo naar het mbo:
Als uw kind klas 3 havo succesvol met een overgangsbewijs heeft afgerond, kan hij/zij toegelaten worden op het MBO tot een Vakopleiding (niveau 3) of een Middenkaderopleiding (niveau 4)

    Van klas 4 mavo naar 4 havo
    Leerlingen die van 4 mavo naar de havo gaan , krijgen in klas 4 extra les (totaal 30 doorstroomuren) in de kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands.