Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouderraad

De locatie Kesteren heeft een ouderraad die bestaat uit een aantal 'vaste' ouders èn ondersteunende ouders, die opgeroepen worden bij bepaalde activiteiten. Eén lid van de directie neemt deel aan de ouderraadvergaderingen.

Deze raad behartigt de belangen van ouders en leerlingen en is de schakel tussen de ouders en de school. De ouderraad vergadert zo’n 5 of 6 maal per schooljaar. Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en eventuele knelpunten m.b.t. de school en het onderwijs aan de orde. Er vindt niet alleen locatiegebonden overleg plaats, maar er is ook Pantarijnbreed overleg met de gemeenschappelijke ouderraad en de deelraad.

De ouderraad biedt ook ondersteuning bij diverse activiteiten tijdens een schooljaar. Denk hierbij aan: de oudercontactavonden, de feestavonden, het kerstgala, de open dag en de diploma-uitreiking.

Als u geïnteresseerd bent in de werkzaamheden van de ouderraad, of als u punten heeft die u graag bij vergaderingen op de agenda zou willen zien, neem dan gerust contact op via ouderraad-kesteren@pantarijn.nl.

Samenstelling ouderraad:

Erika de Rek
Erika Torn Broers
Els Hooft
Anke Scholtus
Malindy Meijnders

Namens Pantarijn:
Robert Philips - teamleider
Ondersteunende ouders:

Amanda Skukan
José Bransz
Mascha Bossuyt
Saskia Briene de Vries
Anton Briene
Saida El Mansouri
Geuri van Tuil
Renata Wijnen
Sandra van Verseveld