Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leiding:

De algehele leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de locatiedirecteur (dhr. O. Wijma) en de teamleider (dhr. J.Zijlstra). De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. De teamleider wordt ondersteund door de coördinator onderbouw (mw L.Lindeman) en de coördinator bovenbouw (dhr J.Peters) .

 

 

Dhr.O (Otto) Wijma

Directeur Rhenen en Kesteren

E-mail: owijma@pantarijn.nl

 

 

Dhr. J (Jan) Zijlstra

Teamleider Pantarijn Kesteren

E-Mail: jzijlstra@pantarijn.nl

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                           

 Dhr. J (Jeroen) Peters                                                   

 Coördinator Bovenbouw                                                 

 E-mail: jpeters@pantarijn.nl                 

                          

 

Mw.L (Lisette) Lindeman

Coördinator  Onderbouw

 E-mail: llindeman@pantarijn.nl