Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leiding:

De algehele leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de locatiedirecteur (dhr. R. Werner) en de teamleider (dhr. R. Philips). De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. De teamleider wordt ondersteund door de coördinator onderbouw (mw. L. Lindeman) en de coördinator bovenbouw (dhr. J. Peters) .

Dhr. R. (Roel) Werner
Directeur Rhenen en Kesteren
E-mail: rwerner@pantarijn.nl


Dhr. R. (Robert) Philips
Teamleider Pantarijn Kesteren
E-Mail: rphilips@pantarijn.nl

Dhr. J (Jeroen) Peters
Coördinator Bovenbouw
E-mail: jpeters@pantarijn.nl Mw. L (Lisette) Lindeman
Coördinator Onderbouw
E-mail: llindeman@pantarijn.nl