Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Downloads

Hieronder treft u een overzicht van alle downloads van algemene aard. Voor locatiespecifieke downloads kunt u op de pagina van de betreffende locatie kijken.

Algemene informatie

Algemeen deel van de schoolgids 2019-2020
Informatiedrieluik Pantarijn Open Huis 2017 
Leerlingenstatuut 
Schoolplan 2016-2020  

Goed bestuur

Bestuursstatuten
Code Goed Onderwijsbestuur VO
Klokkenluidersregeling
Omgang- en integriteitcode
Reglement Raad van Toezicht Deel 1 Deel 2 Deel 3
Reglement remuneratiecommissie
Stichtingsstatuten
Treasurystatuut 
Nevenfuncties bestuurder  

Onderwijs en begeleiding

Beleidsplan genotmiddelen
Dyslexieprotocol Pantarijnbreed juni 2015
Schoolondersteuningsprofiel MHV
Schoolondersteuningsprofiel VMBO
Schoolondersteuningsprofiel Pro
Schoolondersteuningsprofiel Rhenen 
Schoolondersteuningsprofiel Kesteren 
Protocol agressie, geweld en ongewenste omgangsvormen
Notitie ruimte voor talent

Organisatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens leerlingen
Protocol schorsen en/of verwijderen
Raamwerk klachten- en bezwarenregelingen, verweer- en beroepprocedures
Reglement commissie van beroep examens 
Gedragsafspraken medewerkers  
Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik
Protocol geheimhouding
Protocol toelating en plaatsing brugklasleerlingen
Protocol gebruik van camera- en videobeelden
Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken

Schoolkosten

Criteria toekenning bijdrage uit solidariteitsfonds
Aanvraagformulier toekenning bijdrage solidariteitsfonds
Gedragscode schoolkosten
Protocol vrijwillige ouderbijdrage 

Verantwoording

Jaarverslag RSG Pantarijn 2017
Medezeggenschapsraad Jaarverslag 2014-2015