Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Internationale Schakel Klas

Omdat in Wageningen nog geen onderwijsvoorziening was voor kinderen van asielzoekers en statushouders in de leeftijd van Voortgezet Onderwijs heeft de gemeente Wageningen het verzoek gedaan aan Pantarijn om mee te werken aan de realisatie van een ISK in Wageningen voor deze leeftijdsgroep. In mei 2016 is daartoe een eerste bespreking met de gemeente geweest en heeft Pantarijn van harte gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeente.

Binnen de bestaande Wageningse locaties is geen extra ruimte beschikbaar, en daarom wordt deze voorziening ondergebracht in het gebouw van Rijn IJssel aan de Marijkeweg in Wageningen. 
 
Voor praktische informatie klik hier 
 
Voor het inschrijfformulier klik hier