Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Internationale Schakel klas

Contactgegevens

Pantarijn ISK
Top Naeffstraat 10 - 12
6708 SX Wageningen

telefoon : 0317 - 465 856 
email : isk@pantarijn.nl

 

INSCHRIJFFORMULIER

Wat wil de International Schakel Klas Wageningen met zijn leerlingen bereiken?

De ISK Wageningen verzorgt onderwijs aan leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Elke leerling op de juiste plek is hierbij een belangrijk uitgangspunt, waarbij de verbinding van de leerling met school cruciaal is. School heeft direct nut voor onze leerlingen. Voor hen betekent naar school gaan vaak herstel van het gewone leven, er is o.a. de  mogelijkheid om weer om te gaan met leeftijdgenoten en school is bij uitstek het middel om verder te komen in het leven.

Bij de leerling ontwikkelt de ISK daarvoor onderstaande kwaliteiten.

  • Kennis: Onze anderstalige leerlingen zo snel en zo volledig mogelijk Nederlands en andere relevante vakken leren zodat zij aansluiting krijgen bij enig leerjaar en niveau in het VO dan wel in het MBO, dat past bij hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd.
  • Houding: Onze leerlingen die houding aanleren waarmee zij zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig staande kunnen houden.
  • Vaardigheden: Onze leerlingen die vaardigheden aanleren waarmee zij zich in het Nederlandse onderwijs en in de Nederlandse samenleving veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.