Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Intake en determinatie ISK

Tijdens het eerste gesprek van de zorgcoördinator met de leerling en zijn / haar ouders en/of verzorgers wordt een intakeformulier ingevuld; personalia, gegevens verantwoordelijke, schoolloopbaan en medische gegevens worden gevraagd. Ook is een handtekening  van de ouders/verzorgers noodzakelijk. Er moet een kopie ID van een leerling en kopie ID van de ouders aangeleverd worden. Ook moet een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie met datum aankomst in Nederland overlegd worden (mits de leerling niet in de noodopvang of AZC woont). 

Tevens wordt een informatieboekje uitgereikt en besproken met het accent op de schoolregels, zodat zowel leerlingen als ouders  daar officieel van in kennis zijn gesteld.  Er volgt een rondleiding door het gebouw,  zodat de leerling op zijn / haar eerste schooldag hier al een beetje vertrouwd is.

Wanneer een leerling onder de voogdij instelling Nidos valt, is de voogd bij het intake gesprek aanwezig. Deze moet het intakeformulier ondertekenen. De ondertekening is voorwaarde alvorens er tot plaatsing over gegaan kan worden.

Voor de leerlingen uit een POL-locatie geldt een andere procedure.