Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Organisatie ISK

De ISK bestaat momenteel uit 3 klassen. Elke klas bestaat uit ongeveer 15 leerlingen, heeft een mentor ( de leerkracht die het meeste uren lesgeeft aan deze klas) en een eigen lokaal ( een vast lokaal en  vaste plaats geeft structuur en veiligheid).

De leerlingen krijgen zo min mogelijk verschillende leerkrachten, er wordt gestreefd naar een maximum van 5 leerkrachten per klas.

Een schooljaar omvat ongeveer 40 lesweken. Een paar keer per jaar  worden de leerlingen getoetst op hun beheersingsniveau Nederlands ( leerstof onafhankelijke toetsing) . Naar aanleiding van de toets resultaten en de ervaringen van de mentor kunnen de leerlingen in een andere klas worden geplaatst ( herhaling is noodzakelijk, het werktempo kan omhoog of moet omlaag, het niveau sluit in deze klas niet aan, de leerling past qua houding niet in deze klas, enz.). De klassenindeling wordt in eerste instantie afgestemd op het beheersingsniveau Nederlands ( er wordt minder gekeken naar leeftijd, land van herkomst, jongen-meisje, etnische achtergrond). Door deze manier van klassenindeling moet wiskunde een individueel traject aanbieden.

Ook na 1 september zullen er nieuwe leerlingen aangemeld worden. Deze leerlingen zullen na de officiële intake geplaatst worden in een klas.