Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Populatie ISK

De ISK is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

  • Kinderen van statushouders / arbeidsmigranten woonachtig in de gemeente
  • Kinderen van niet-statushouders en / of statushouders verblijvend in een noodopvang of AZC
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen ( AMV-ers)
  • Kinderen van uitgenodigde vluchtelingen
  • Kinderen waarvan 1 ouder met een Nederlandse stiefouder gaat samenwonen
  • Kinderen van tijdelijke buitenlandse werknemers
  • Kinderen van repatrianten
  • Kinderen uit Suriname of de Nederlandse Antillen