Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Toetsing ISK

Leerstofafhankelijke toetsing

Alle leerlingen maken een aantal keren per jaar  een leerstofafhankelijke toets. Dit gebeurt in alle klassen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. De dag erna vindt de toets-bespreking plaats, hierbij zijn aanwezig: de zorgcoördinator en de mentor.

  • Bij een score van 80% of hoger gaat de leerling door naar de volgende periode.
  • Bij een score tussen de 70% en 80%  wordt de leerling besproken.
  • Bij een score onder de 70% moet de periode herhaald worden.

De toets-resultaten worden door de mentor met de leerling besproken en ingevuld in Magister.

N.a.v. de toets resultaten wordt er een nieuwe klassenindeling gemaakt. Op vrijdag wordt deze aan de leerlingen bekend gemaakt, zodat hier op maandag mee gestart kan worden.

Het spreekt voor zich dat er zo min mogelijk met leerlingen wordt geschoven.

Leerstofonafhankelijke toetsing

Voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taalniveau van de leerlingen zijn er de TOA –toetsen welke ontwikkeld zijn door  Bureau ICE in Culemborg.  Met de TOA-toetsen kan aanvullend op elke fase in het leertraject het niveau van de taalvaardigheid van de leerling worden gemeten. Dit gebeurt 3 keer per jaar. De resultaten worden besproken met de leerling en zijn / haar ouders en/of verzorgers. En de resultaten worden ook in Magister geregistreerd.