Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Visie ISK

Leerlingen van de ISK hebben vaak veel meegemaakt in hun jonge leven. Alle leerlingen zijn, meestal niet vanuit eigen wil, uit hun geboorteland verhuisd naar Nederland. Velen zijn gedwongen om hun geboorteland te verlaten in verband met  oorlog, armoede, etnische of religieuze redenen. Zij hebben vroeg geleerd om zich staande te houden in een vaak onrechtvaardige wereld. Deze wilskracht maakt hen gemotiveerd om zeer bewust iets van het leven te maken.
De leerlingen hebben niet alleen behoefte aan een krachtige leeromgeving maar zeker ook aan een school waar veiligheid, regelmaat , warmte en begrip heerst.
Naast de cognitieve ontwikkeling moet veel aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van een harmonieuze en mondige persoonlijkheid. De veiligheid en geborgenheid zorgen ervoor dat de leerlingen zich durven te ontplooien tot geëmancipeerde, tolerante medeburgers.