Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Kijk rond op IKGANAARPANTARIJN.NL. Daar maak je kennis met de vijf locaties van Pantarijn.

••••••

Op ikganaarpantarijn.nl vinden leerlingen en ouders alles wat ze willen weten over onze school. Digitale rondleidingen, heel veel filmpjes en belangrijke informatie.
Scholen tekenen manifest voor het onderwijs

Wageningen, 30 Januari 2020
Vandaag, op donderdag 30 januari - de eerste dag van de onderwijsstaking - tekenen leraren, ondersteunend personeel, schooldirecteuren en bestuurders van de scholen van Stichting PPO De Link, Vrije School De Zwaneridder, G.J. van den Brinkschool en Regionale Scholengemeenschap Pantarijn het manifest voor het onderwijs. Hiermee roepen zij het kabinet op om per direct extra structurele investeringen te doen in het onderwijs.
__________________________________

MANIFEST VOOR HET ONDERWIJS

Met veel plezier en enthousiasme werken wij in het onderwijs. Het dagelijks leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen geeft energie en voldoening. Vandaag de dag staat ons werk echter onder grote druk. Onze scholen steunen de doelen van de onderwijsstaking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 dan ook van harte.

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Belangrijke oorzaken zijn het lerarentekort en de grote werkdruk. Het lerarentekort zal de komende jaren nog verder stijgen. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, is er minder contacttijd met de leerlingen en worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Het zorgt voor een hoger oplopende werkdruk bij de leraren die wel beschikbaar zijn. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet eisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. 

Wij pleiten voor:
● het waarborgen van goed onderwijs op de lange termijn;
● het beschikbaar zijn van voldoende en gekwalificeerd onderwijspersoneel;
● het verkleinen van de loonkloof tussen PO en VO-tweedegraads;
● het aantrekkelijk maken van werken in het onderwijs voor hoger opgeleiden.

Oproep voor structureel geld voor het onderwijs
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen.
Hier zijn we heel blij mee, maar deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Wij roepen de politiek op om per direct extra structurele investeringen te doen in het onderwijs om de problemen op te lossen. Alleen zo kunnen we borgen dat we in Nederland goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Voor de toekomst van onze kinderen én de generaties die volgen.

 

GJ van den Brinkschool
Vrije School De Zwaneridder
Stichting Partner Primair Onderwijs De Link
Regionale Scholengemeenschap Pantarijn