Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Missie en Visie

Iedere leerling heeft een uniek talent, is ergens goed in. Die belangstelling benutten. Uit jezelf halen wat in je zit. Daar maken we ons op Pantarijn sterk voor. In de wereld van vandaag wordt dat ook steeds belangrijker. Een wereld, die snel verandert. Waarin beroepen van vandaag morgen al niet meer bestaan. Waarin het belangrijker is om dingen te kunnen dan te kennen. Om te weten wat je als leerling wilt en kunt. Om stevig in je schoenen te staan en overwogen keuzes te maken.
Wij bieden als school een ‘voorbereide omgeving’ aan, waarin optimaal geleerd kan worden. Waar leraren de leerlingen zowel in klasverband, in groepjes als individueel begeleiden. 
 

Pantarijn, ontdek(t) je talent!

Die baan later komt wel goed. En dat diploma haal je op Pantarijn ook wel, als je tenminste een beetje je best doet. Dat blijkt uit alle cijfers. Maar op Pantarijn willen we meer! We willen leerlingen ook helpen om het talent te vinden, dat ergens binnen hen sluimert en dat misschien nog niet ‘ontdekt’ is. Dat kan een ‘talen- of wiskundeknobbel' zijn. Maar het kunnen ook ambachtelijke, kunstzinnige of sportieve kwaliteiten zijn. Op die manier willen we een middelbare school zijn die leerlingen stimuleert in dingen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben.

Natuurlijk maken we er ook werk van, dat zwakke kanten bijgespijkerd worden wanneer dat een overgang of mogelijk een diploma in de weg zou staan. Maar voorop staat dat je je eigen talenten ontwikkelt, zodat uit het schrijverstalent een goede Neerlandicus of journalist groeit; uit het muzikale gevoel een gedreven musicus; uit de liefde voor het knutselen een ware vakman of vakvrouw. Zodat elke leerling tot prestaties komt, waar men trots op kan zijn. 
 

Ontmoetingsonderwijs

Pantarijn is niet alleen een school, waar je werkt aan je toekomst. Het is ook een plek, waar je met plezier naar toe moet gaan. Waar je je veilig en op je gemak voelt. Zowel binnen als buiten de lessen besteden we hier veel aandacht aan.

Op Pantarijn vinden we samenwerking en ontmoeting met anderen belangrijk. Daarom wordt op elke locatie ook 'ontmoetingsonderwijs' gegeven. Later moet je ook om kunnen gaan met mensen, die je niet altijd voor het uitkiezen hebt. Daarom besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en respect voor medeleerlingen en medewerkers. Als openbare school vinden wij kennismaking met andere gewoonten, levensovertuigingen en religies belangrijk.