Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Passend onderwijs

Met de invoering van de Wet passend onderwijs zijn scholen vanaf augustus 2014 verplicht om te zorgen dat elk kind dat bij hen wordt aangemeld een passende plek krijgt. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.   
Scholen werken daartoe samen in een samenwerkingsverband. Pantarijn maakt onderdeel uit van twee van die verbanden: de schoollocaties in Wageningen en Rhenen zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei, locatie Kesteren is aangesloten bij Samenwerkingsverband Rivierenland. De scholen in het Samenwerkingsverband hebben als visie om gezamenlijk een antwoord te hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen in de regio. 
 
De school waar de leerling is aangemeld, bekijkt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja: of zij die zelf in de klas kan bieden. Dat gebeurt op basis van het zogenaamde Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat precies welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft Pantarijn zelf geen passende onderwijsplek? Dan zoeken we in overleg met de ouders en de leerling een plek op een andere school binnen het Samenwerkingsverband. 
 
Voor specifieke en individuele vragen kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van de betreffende schoollocatie:


Locatie VMBO

Mevrouw M. (Marjolein) van Breda: mbreda@pantarijn.nl

De heer O. (Otto) van Noort: onoort@pantarijn.nl

Locatie PrO

Mevrouw I. (Ingena) Meines: imeines@pantarijn.nl 
   
Locatie Rhenen

Mevrouw T. (Tugce) Halici: thalici@pantarijn.nl

Locatie Kesteren

De heer F. (Frans) Greeve: fgreeve@pantarijn.nl

Locatie MHV

Mevrouw P. (Petra) Ruisch: pruisch@pantarijn.nl
 

Downloads


Schoolondersteuningsprofiel MHV

Schoolondersteuningsprofiel VMBO/PrO en Rhenen

Schoolondersteuningsprofiel Kesteren 
 

Info

Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden, waaronder het Ondersteuningsplan, klikt u op bovenstaande afbeeldingen. Algemene informatie over passend onderwijs is tevens te vinden op de website: www.passendonderwijs.nl