Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding

Coach

Elke leerling heeft een coach. De coach is eerste aanspreekpunt en de spil rondom de leerling. De belangrijkste taken van de coach zijn:

•Het fungeren als contactpersoon tussen school en thuis
•Een vertrouwensband opbouwen met de leerling
•Bespreken van resultaten en sociaal-emotioneel functioneren met de leerling en ouders
•Het signaleren van problemen en deze bespreekbaar maken bij de leerling en ouders
•Regelmatig gesprekken voeren met de leerling en met collega’s over de leerling

Intern Zorgteam (IZT)

Het Intern Zorgteam ontwikkelt en bewaakt zorgbeleid en bespreekt leerlingen waar zorgen om zijn. Het IZT bestaat uit de teamleider, de zorgcoördinator en de orthopedagoge.

De teamleider (de heer Bremer) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. Hij wordt daarbij ondersteund door de onderbouwcoördinator (de heer Falter) en de bovenbouwcoördinator (mevrouw Theeuwes).

De zorgcoördinator (mevrouw Halici) coördineert de zorg, is procesbewaker en onderhoudt het interne en externe zorgnetwerk. Zij is verantwoordelijk voor leerlingenzorg en ondersteunt het docententeam bij de uitvoering ervan.

De orthopedagoge (mevrouw Roodbeen) verricht individuele onderzoeken en verzorgt trainingen voor leerlingen op specifieke gebieden zoals faalangst en sociale vaardigheden.

Een coach kan ondersteuning vragen aan het IZT als hij vastloopt bij de begeleiding van een leerling. Ook zal het IZT adviezen geven aan docenten of coaches als er problemen zijn met een leerling. Het IZT verzorgt tevens scholing voor het team over leerstoornissen of gedragsproblemen.

Leerlingbegeleider

Leerlingen met een rugzak of arrangement krijgen extra ondersteuning van de leerlingbegeleider (mw D. van Dam). De leerlingbegeleider voert daarnaast gesprekken met ouders en de aangewezen externe begeleiders. Hiermee is de leerlingbegeleider naast de coach de belangrijkste contactpersoon voor de rugzakleerling/ leerling met arrangement.

Decaan

De decaan (de heer Leune) verstrekt informatie over studie en beroep. Hij geeft adviezen over mogelijke studierichtingen en/of beroepsopleidingen. De decaan is hét aanspreekpunt voor de leerlingen, ouder/verzorgers en coaches met betrekking tot het te kiezen vakkenpakket en de vervolgopleidingen.

Voor meer informatie over leerlingbegeleiding en onze leerlingbegeleiders verwijzen wij u naar de schoolgids.