Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Onderwijs

(examenresultaten Rhenen)

In Rhenen werken we met talentklassen waarbij de focus ligt op niveauverhoging. Na de onderbouw biedt de locatie eindonderwijs Mavo en Kader aan. In klas 3 en 4 kader biedt de locatie 4 profielen aan.

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op leren, persoonlijke ontwikkeling, ict en uitdagende opdrachten. In de Pantarijnuren werken we gericht 
aan leerstrategieën, loopbaanoriëntatie en reflectie. In Rhenen stimuleren we het lezen van boeken. Leerlingen nemen een eigen leesboek mee of lenen een boek in onze eigen schoolbibliotheek.
In rekenlessen bereiden we voor op de Rekentoets. We maken gebruik van GOT IT. Dit is een adaptieve rekenmethode.
Tijdens determinatiemomenten (ieder rapport) gebruiken we RTTI als instrument om het niveau van de leerling te bepalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bremer op telefoonnummer 0317 - 612 515.