Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Onderbouw

De leerlingen krijgen grotendeels les in een eigen gedeelte van de school waar alle lokalen dicht bij elkaar liggen. Wij zijn van mening dat dit ons onderwijs ten goede komt. De groepen bestaan uit ongeveer 25 leerlingen. Door deze opzet zijn we goed in staat om de leerlingen optimaal te begeleiden.

We werken in de onderbouw met zogenaamde dakpanklassen, klassen waarin onderwijs op meerdere niveau's wordt aangeboden. In de praktijk worden de leerlingen geplaatst in een:

- havokansklas: mavo(tl)/havo-groep

- mavokansklas: kader/mavo(tl)-groep

- kaderkansklas: basis/kader groep (per augustus 2021) --> zie pagina basis voor meer info


Om doorstroom naar hoger onderwijs te realiseren, werken we met een breed samengesteld vakkenpakket:

Nederlands - Engels - Duits - Frans (alleen havokans) - Wiskunde - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Natuur/Scheikunde - Techniek - Biologie - Verzorging - Economie - Lichamelijke opvoeding - Kunst - Talentklas sport - Talentklas MVI - Pantarijnuur.

Werkwijze

Binnen de lessen is er veel aandacht voor uitleg en aanleren van een leerstijl (huiswerkattitude en een proactieve werk/leerhouding) die noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren. Tijdens het onderwijsproces zullen we in steunlessen aandacht besteden aan het wegwerken van achterstanden die zijn ontstaan in het basisonderwijs. Hierbij wordt wel verwacht dat de leerling in resultaat en houding laat zien hiervoor open te staan.

Iedere les duurt 50 minuten waarbij veel tijd is voor variatie in uitleg, werken en leren in verschillende activerende werkvormen. Tijdens de les wordt er in gezamenlijkheid gestart met het huiswerk. Binnen de talenturen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van Sport en MVI.

De locatie werkt samen met Bijlesnetwerk waardoor er op de locatie extra huiswerkbegeleiding, zomerschool en examentrainingen mogelijk zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bremer op telefoonnummer 0317 - 612 515.