Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Wie is wie?

Leiding:

De algehele leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de locatiedirecteur (de heer R. Werner) en de teamleider (de heer H. Bremer) . De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. De teamleider wordt ondersteund door de onderbouwcoördinator (de heer E. Falter) en de bovenbouwcoördinator (mevrouw A. Theeuwes).