Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Cambridge Engels

Pantarijn MHV biedt sinds het schooljaar 2010-2011 Cambridge Engels aan. Hier kun je je kennis en vaardigheden van het vak verdiepen. Het is geen verplicht onderdeel, je kunt er voor kiezen.

Cambridge University

De universiteit van Cambridge heeft een afdeling die Engelse taalcursussen en de bijbehorende examens verzorgt (E.S.O.L.= English for Students of Other Languages). Wereldwijd worden jaarlijks inmiddels miljoenen diploma’s uitgereikt!

Vijf niveaus

De cursussen ‘General English’ worden aangeboden op 5 niveaus. De niveau-aanduidingen zijn als volgt:
•KET (= Key English Test, niveau A2)
•PET (= Proficiency English Test, niveau B1)
•FCE (= First Certificate in English, niveau B2)
•CAE (= Certificate in Advanced English, niveau C1): het niveau dat Pantarijn aanbiedt
•CPE (=Certificate of Proficiency in English, niveau C2)

Examens

Bij elk niveau horen examens in vijf onderdelen: lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, en ‘use of English’ (grammatica en woordenschat). De examens worden drie keer per jaar centraal in Utrecht afgenomen. Dit wordt geregeld door de British Council.

Internationaal erkend

De Cambridge-diploma’s van de verschillende niveaus worden internationaal erkend. Zo erkennen buitenlandse werkgevers het CAE-diploma als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies van hoger opgeleiden. Ook voor toelating tot academische studies in het buitenland is het uiterst belangrijk. Het niveau van CAE, dat hoger is dan het reguliere vwo-niveau, is voor bijna elke studie en voor de meeste banen onmisbaar.

Kosten

De door Cambridge aangeboden cursussen worden inmiddels op vele scholen in het land aangeboden en dus nu ook op Pantarijn.
 Deelname aan de lessen zelf is kosteloos. Deelname aan het examen kost ongeveer € 250,-. Het examen is niet verplicht, maar in de praktijk neemt vrijwel iedere cursist aan het examen deel.

Aantal deelnemers

 Momenteel kunnen we slechts één groep van maximaal 25 leerlingen bedienen, maar op termijn beogen we een uitbreiding van het aantal deelnemende docenten en groepen. Zolang dit niet het geval is, moeten de kandidaten deelnemen aan een selectietoets om te worden toegelaten. Cambridge is een P-uur. De toegelaten leerlingen krijgen gedurende het gehele cursusjaar één uur per week les.