Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Sport-Xtra

In het schooljaar 2018-2019 is de sectie Lichamelijke Opvoeding (L.O.) van Pantarijn MHV gestart met de sport-Xtra groep.

Bekijk HIER een promotiefilmpje van de sectie L.O.

Wat is de sport-Xtra groep?

De sport-Xtra groep is een groep leerlingen die een gezamenlijke interesse heeft in sport. Leerlingen uit alle 1mh-, 1hv- en 1g-klassen kunnen zich voor de sport-Xtra groep aanmelden. Er is dus geen indeling op cognitief niveau.

 

Wat is het doel van de sport-Xtra groep?

De sectie L.O. wil de sport-Xtra groep zowel een verbreding als een verdieping aanbieden. Bij verbreding gaat het onder meer om kennis maken met sporten die weinig of niet aan bod komen in het reguliere lesprogramma, zoals skaten, schaatsen, mountainbiken of rugby. Bij verdieping gaan we proberen meer op de details van een sport in te gaan en daarin echt beter te worden. Een goed voorbeeld hiervan is volleybaltraining krijgen van een specialist.

 

Hoe is het georganiseerd?

De sport-Xtra groep 1 krijgt 2 extra L.O.-lessen ingeroosterd, naast de 3 reguliere L.O.-lessen die de afzonderlijke leerlingen volgen met hun eigen klas. Klas 2 heeft 2 extra uren naast 2 reguliere uren.  Deze 2 extra uren zullen gegeven worden als vervanging van de P- en Q- uren, die vanaf het schooljaar 2018-2019 in de plaats is gekomen van de KWT-uren. De lessen zullen verzorgd worden door de docenten L.O. van de locatie. Iedere docent L.O. heeft immers bepaalde expertises. Daarnaast gaan we gebruik maken van externe specialisten die bijvoorbeeld een workshop gaan geven aan de groep.

 

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor een plek in deze sport-Xtra groep kunnen dat bij de aanmelding voor Pantarijn MHV aangeven. Op het aanmeldingsformulier is de keuze voor sport-Xtra aan te vinken.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname aan de sport-Xtra groep bedragen voorlopig € 175,00 voor klas 1 en € 125,00 voor klas 2.

Dit geld besteden we onder andere aan externe workshops, materiaal en een sport-Xtra outfit.

Bekijk hier enkele foto-impressies van sportieve evenementen: atletiek, expeditie Noord-West

 

Voor vragen/informatie kunt u mailen naar rriemens@pantarijn.nl