Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Downloads van de locatie MHV

Informatie algemeen

Hieronder staan downloads van algemeen belang. Voor ouders/verzorgers van leerlingen die al op Pantarijn zitten, staan specifieke downloads achter de inlog van de ouderpagina.
Voor downloads van schoolbrede aard, zoals het algemene deel van de schoolgids of het leerlingenstatuut, kunt u op de Pantarijnbrede pagina Downloads kijken.

Aanmeldingsformulier 2020-2021
Schoolgids MHV 2020-2021
Dyslexieprotocol
Schoolondersteuningsprofiel
Pantarijnbrede richtlijnen organisatie buitenschoolse activiteiten
Protocol schorsen en/of verwijderen
Privacyreglement verwerking leerlingengegevens RSG Pantarijn

Studiegidsen (algemeen), PTD's (onderbouw) en PTA's (bovenbouw)

STUDIEGIDS ALGEMEEN 1MHVG 2019-2020.pdf
PTD MH 1
PTD HV-1 2019-2020
PTD Gym-1

STUDIEGIDS ALGEMEEN 2MHVG 2019-2020.pdf
PTD MAVO 2
PTD HV-2  
PTD Gym-2

STUDIEGIDS ALGEMEEN 3HVG 2019-2020.pdf
PTD Havo-3 Totaal.pdf
 PTD Vwo-3 Totaal.pdf
PTD Gym-3 Totaal.pdf

BEVORDERINGSNORMEN Onderbouw MHVG 2019-2020


PTA's BOVENBOUW
Absentieregeling bovenbouw Examenreglement 
Protocol citaat of plagiaat
Jaarplan toetsen
Bovenbouwgids 2019-2020
Lesurentabel MHV bovenbouw
PTA Mavo-3
PTA Mavo-4
PTA Havo-4
PTA Havo-5
PTA Vwo-4
PTA Vwo-5
PTA Vwo-6

Overzicht laatste schoolweken Mavo-4

BRING YOUR OWN DEVICE ( BYOD )

BYOD laptop - handleiding voor leerlingen (basis) 
BYOD laptop - handleiding voor leerlingen (extra) 

Aanschaf device 

Presentatie BYOD Informatie ouderavond


INFORMATIE  DIVERS

Ouderavond klas 1(M)HV april 2020 met audio

Protocol (vermoeden van) drugsgebruik

Overstapproject nieuwe eersteklassers

Iddink - bestellen

RIVM maatregelen; highlights Pantarijn MHV start 2020-2021