Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Downloads van de locatie MHV

Informatie algemeen

Hieronder staan downloads van algemeen belang. Voor ouders/verzorgers van leerlingen die al op Pantarijn zitten, staan specifieke downloads achter de inlog van de ouderpagina.
Voor downloads van schoolbrede aard, zoals het algemene deel van de schoolgids of het leerlingenstatuut, kunt u op de Pantarijnbrede pagina Downloads kijken.

Aanmeldingsformulier 2020-2021
Schoolgids MHV 2020-2021
Dyslexieprotocol
Schoolondersteuningsprofiel
Pantarijnbrede richtlijnen organisatie buitenschoolse activiteiten
Protocol schorsen en/of verwijderen
Privacyreglement verwerking leerlingengegevens RSG Pantarijn

Corona maatregelen MHV

Informatie voor leerlingen / ouders
Brief dragen mondkapje 2-10-2020
Dragen mondkapje
Brief extra maatregelen 15-9-2020
specifieke maatregelen MHV 
RIVM maatregelen; highlights Pantarijn MHV start 2020-2021
Stroomschema leerlingen en docenten

Relevante websites

Rijksoverheid
Informatiefolder Coronatest
RIVM
Basisregels voor iedereen

Studiegidsen (onderbouw), PTD's (onderbouw) en PTA's (bovenbouw)

STUDIEGIDS  LEERJAAR 1 MHVG 2020-2021
PTD MH-1 
PTD HV-1 
PTD Gym-1

STUDIEGIDS LEERJAAR 2 MHVG 2020-2021
PTD MAVO-2
PTD HV-2  
PTD Gym-2

STUDIEGIDS LEERJAAR 3 HVG 2020-2021
PTD Havo-3
PTD Vwo-3
PTD Gym-3

BEVORDERINGSNORMEN Onderbouw MHVG 

PTA's BOVENBOUW

Absentieregeling bovenbouw
Examenreglement 
Protocol citaat of plagiaat
Jaarplan toetsen
Bovenbouwgids 2019-2020
Lesurentabel MHV bovenbouw
PTA Mavo-3
PTA Mavo-4
PTA Havo-4
PTA Havo-5
PTA Vwo-4
PTA Vwo-5
PTA Vwo-6

Overzicht laatste schoolweken Mavo-4

BRING YOUR OWN DEVICE ( BYOD )

BYOD laptop - handleiding voor leerlingen (basis) 
BYOD laptop - handleiding voor leerlingen (extra) 
Aanschaf device 
Presentatie BYOD Informatie ouderavond

INFORMATIE  DIVERS

Ouderavond klas 1(M)HV april 2020 met audio
Protocol (vermoeden van) drugsgebruik
Overstapproject nieuwe eersteklassers
Iddink - bestellen