Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Informatie groep 8


Leuk dat je interesse hebt in onze school!

Van basisschool naar de middelbare, dat is best een grote stap. Het is daarom belangrijk dat je een school kiest waar jij je prettig voelt. En waar je aan de slag kunt met jouw talenten. Op deze pagina vind je alle ins en outs van Pantarijn Wageningen MHV.

Pantarijn Wageningen MHV
Goed onderwijs is bij ons meer dan cijfers geven. Als school met Montessorionderwijs bereiden we je voor op het leren in de toekomst. Daarbij gaat het er vooral om dat je zelf goed doorhebt wat je al kunt en wat je nog moet leren. Je eigen sterke én zwakke kanten ontdekken en daaraan werken.

Bij ons krijg je veel vrijheid om zelf keuzes te maken. Elke week staan er P en Q-uren op het lesprogramma. Tijdens een P-uur werk je aan onderwerpen die jou interesseren, naast je gewone schoolwerk. Hierbij gaat het om jouw persoonlijke ontwikkeling. In een Q-uur werk je aan een schoolvak waar je minder sterk in bent, zodat je de stof beter gaat begrijpen.

Onze school heeft veel leuke extra activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van muziek, toneel, de debatgroep, sportdagen, de schoolkrant of de leerlingenraad. Als leerling kun je meepraten én meebeslissen over de dingen die op school gebeuren.

Op de locatie Wageningen MHV kun je een diploma halen voor mavo, havo of vwo (inclusief gymnasium). Maar voor het zover is, kom je natuurlijk eerst in de eerste klas. Er zijn drie soorten eerste klassen: mavo/havo-klassen (MH), havo/vwo-klassen (HV), en de eerste klas van Het Nieuwe Gymnasium. We helpen je om steeds zelfstandiger te leren en helpen je ontdekken welk niveau bij je past. En bedenkt: het gaat er niet om waar je begint, maar waar je eindigt.

Kortom: Pantarijn geeft je graag de kans om jouw talent(en) te leren ontdekken.

Voorlichtingsmomenten
We hebben een aantal voorlichtingsbijeenkomsten waar jij samen met je ouders/verzorgers informatie kunt krijgen over onze school. Ook organiseren we een aantal mini- en talentlessen. Tijdens een mini- of talentles kom je niet alleen kijken op onze school, maar doe je echt mee. Weet je meteen hoe het eraan toegaat.

Informatiemiddag en -avonden:
∙ Dinsdagavond 11 februari 2020, van 19.30 tot 20.30 uur.
Aanmelden: meld je hier aan voor één van de informatiebijeenkomsten.

Minilessen voor groep 8 leerlingen:
 ∙ Woensdagmiddag 5 februari 2020, van 13.30 tot 15.30 uur.
Je wordt ingedeeld op het niveau waar de basisschool je (naar verwachting) op gaat indelen. De lessen geven je een realistisch beeld van wat je kan verwachten van een les op Pantarijn.
Aanmelden: meld je hier aan voor de minilesdag.

De Nieuw Gymnasiumdag
 ∙ Woensdagmiddag 19 februari 2020, van 15 uur tot 16.30 uur
Je leert hier hoe een project uitgevoerd wordt op Het Nieuwe Gymnasium. Je gaat zelf aan de slag om het project uit te voeren samen met andere leerlingen van de basisschool. Het project gaat over verschillende vakken, je wordt begeleid door een aantal docenten van Het Nieuwe Gymnasium. Zij leren je hoe je op een academische manier een project aan pakt. Het geeft je een beeld hoe wij op Het Nieuwe Gymnasium werken.

Deze middag is bedoeld voor leerlingen die graag naar Het Nieuwe Gymnasium willen en mogen van hun ouders en basisschool.
Aanmelden: meld je hier aan voor de Nieuw Gymnasiumdag.

Kennismakingslessen:
Wanneer je aangemeld bent voor onze school word je vlak voor de zomervakantie uitgenodigd om een ochtend langs te komen voor kennismakingslessen. Hier maak je alvast kennis met een aantal vakken en ontmoet je je nieuwe klasgenoten.

Je bent eruit: je kiest voor Pantarijn Wageningen MHV!
Fijn dat je kiest voor Pantarijn Wageningen MHV! We kijken uit naar je komst. Voor je ouders hebben we hieronder staan hoe ze je moeten aanmelden.

Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021
Print het aanmeldingsformulier uit en vul het helemaal in. Stuur het formulier naar: Pantarijn Wageningen MHV, Postbus 257, 6700 AG Wageningen.

Geen loting, wel deadline
Goed om te weten: er is geen loting. Als uw zoon of dochter op tijd is ingeschreven, dan wordt uw kind in principe ook bij ons geplaatst. Let wel op de deadline. Het aanmeldingsformulier moet vóór 1 maart 2020 bij ons binnen zijn.

Advies basisschool
In groep 8 krijgt uw zoon of dochter een eindadvies van de basisschool. Daarin staat welk soort onderwijs past bij uw kind. Dit advies staat in een zogenoemd onderwijskundig rapport. Na aanmelding vragen wij dit onderwijskundig rapport op bij de basisschool. Wij kijken vervolgens zorgvuldig naar de kansen en mogelijkheden van uw zoon of dochter bij ons op school.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Voor vragen over Pantarijn Wageningen MHV kunt u contact opnemen met teamleider Annelies Offenberg, aoffenberg@pantarijn.nl.