Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding op onze locatie heeft verschillende pijlers:

De mentor

Elke leerling heeft een eigen mentor, die als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeert. De mentor heeft regelmatig persoonlijke gesprekjes met al zijn mentorleerlingen.

De teamleider

Elke leerling weet bij welke teamleider hij/zij moet zijn als er een conflict is met een docent of als er bepaalde problemen zijn met de schoolorganisatie. We streven ernaar om conflicten en problemen zo snel mogelijk op te lossen door communicatie tussen alle betrokkenen.

Zorgteam

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (meer dan de mentor kan bieden), worden besproken in het zorgteam. Elke locatie heeft zijn eigen zorgteam. Aanmelding bij het zorgteam gebeurt meestal door de mentor of de coördinator leerlingondersteuning. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Meer uitgebreide informatie over de leerlingbegeleiding op de locatie MHV is te vinden in het menu hiernaast.

De ondersteuningscoördinator op Pantarijn MHV is Maud Hansen mhansen@pantarijn.nl