Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding in de eerste klas

De leerlingbegeleiding van de 1e klassen havo/vwo en Het nieuwe gymnasium is vooral een zaak van de mentoren. Samen met hun teamleiders Gabriël Enkelaar en Robbert-Jan Herder zetten zij zich ervoor in dat alles lekker loopt in de klas, dat de leerlingen goed kunnen leren en dat iedereen zijn plek vindt in de klas.

Alle informatie over het onderwijs in de 1e klassen havo/vwo/gymnasium is te vinden in de Studiegids Eerste Klas havo/vwo en de Studiegids Eerste Klas Gymnasium.

Gabriël Enkelaar, teamleider havo-vwo onderbouw

Robbert-Jan Herder, teamleider Het Nieuwe Gymnasium