Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding in de derde klas

De leerlingbegeleiding van de 3e klassen is vooral een zaak van de mentoren. Samen met hun teamleiders Froukje Boselie en Annelies Offenberg zetten zij zich ervoor in dat alles lekker loopt in de klas, dat de leerlingen goed kunnen leren en dat iedereen zijn/haar plek vindt in de klas.

De leerlingbegeleiding in de derde klas staat vooral in het teken van het maken van een keuze voor een profiel en vakkenpakket. In mentorlessen en individuele gesprekken werken de mentoren samen met ouders en leerlingen op een zorgvuldige manier toe naar een definitieve keuze. Ook de decanen spelen een belangrijke rol in de keuzebegeleiding.

Gedurende het jaar krijgen de leerlingen op verschillende manieren informatie over het onderwijs in de tweede fase. Zo is er een Startdag keuzeproces, wordt er voorlichting gegeven door vakdocenten en wordt er een digitale reader uitgegeven, genaamd het KeuzeOOG, waarin heel veel informatie te vinden is. Daarnaast worden er LOB-opdrachten gemaakt via Simulise. 

Alle informatie over het onderwijs in de 3e klassen is te vinden in de Studiegids 3e klas HVG. Hier leest u ook het het KeuzeOOG

Annelies Offenberg, teamleider 3H
Froukje Boselie, teamleider 3VG