Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding in de derde klas

De leerlingbegeleiding van de 3e klassen is vooral een zaak van de mentoren. Samen met hun teamleiders Froukje Boselie en Robbert-Jan Herder zetten zij zich ervoor in dat alles lekker loopt in de klas, dat de leerlingen goed kunnen leren en dat iedereen zijn plek vindt in de klas.

De leerlingbegeleiding in de derde klas staat vooral in het teken van het maken van een keuze voor een profiel en vervolgopleiding in de vierde klas. In mentorlessen en individuele gesprekken werken de mentoren samen met ouders en leerlingen op een zorgvuldige manier toe naar een definitieve keuze. Ook de decanen spelen een belangrijke rol in de keuzebegeleiding.
In de zogenaamde Keuzeweken krijgen de leerlingen alle informatie over het onderwijs in de tweede fase. Alle informatie hierover is te lezen in het KeuzeOOG dat in november met de leerlingen wordt doorgenomen. Meer informatie over het onderwijs in de tweede fase is te vinden in het PTA van de bovenbouw.

Alle informatie over het onderwijs in de 3e klassen is te vinden in de Studiegids 3e klas HVG.
Interessante informatie en nuttige weblinks over het keuzeproces kun je vinden op de pagina 'Kiezen in de 3e klas'.

 

Froukje Boselie, teamleider havo-vwo onderbouw

Robbert-Jan Herder, teamleider Het Nieuwe Gymnasium

Kiezen voor je vervolgopleiding

Bij je keuze voor een opleiding, een profiel en een extra examenvak kun je veel informatie vinden op het internet. Daar besteden we ook aandacht aan tijdens de keuzebegeleiding. Op deze pagina zetten we een paar belangrijk sites op een rij met enige toelichting van onze kant.
 
www.tweedefase-loket.nl: hier staat alles wat je over de tweede fase wilt weten.
 
Naast dit portaal is er aantal startpagina's, waarop je specifiek kunt zoeken. We noemen een aantal goede voorbeelden:

Wil je wat meer weten over leerlingbegeleiding en decanaat, dan is http://leerlingbegeleiding-decanaat.startpagina.nl/ een prima site met informatie over vervolgopleidingen, sectoren, mbo- of hbo-routes en universiteiten, maar ook over studeren in het buitenland, wat enorm in trek is.

Wil je nog eens testen hoe het met je kennis, vaardigheden, interesses of voorkeuren staat, dan is: www.test.startpagina.nl een goede optie. Met name studiekeuze testen is een uitgelezen rubriek voor ons. Voor de durfals zijn er de diverse IQ testen.

We eindigen met de grootste startpagina: www.tweedefase.startpagina.nl. Naast algemene informatie over de tweede fase (2007) vind je hier ook specifieke informatie over:

  • profielwerkstukken
  • regels en voorbereiding op het (school)examen (nog “ver” weg maar toch ook wetenswaardig om eens even te kijken hoe bijv. je schoolexamen voor de diverse vakken eruit ziet voor de komende jaren)
  • wiskunde met veel informatie over A, B, C en D: helder als je toch nog eens duidelijk wilt weten hoe het nu staat met de verschillende niveau’s van wiskunde
  • “ontdek je kansen”: een site met 21 interviews van oud-tweedefaseleerlingen (de pionieren), die vertellen hoe het met hun is gegaan

Er zijn natuurlijk veel meer portalen/sites, die je helpen op je zoektocht naar informatie en steun: www.kennisnet.nl en de beroemde www.scholieren.com met zijn beruchte ondersteuning op allerlei gebieden. Je kunt uren ronddwalen over het net. Het is de kunst om (snel) datgene te vinden wat voor jou van belang is. 

Succes!
Mentoren 3