Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Extra ondersteuning

Leerlingbegeleiding neemt een belangrijke plaats in binnen Pantarijn. Elke leerling heeft een eigen mentor die de spil daarvan vormt. Leerlingen, ouders en mentoren kunnen ook een beroep doen op een aantal collega’s, dat een specifieke rol speelt in de leerlingondersteuning. Er zijn ook leerlingcoaches actief voor de wat zwaardere problematiek. De school heeft een eigen orthopedagoog in dienst. De school kent een intern zorgteam (IZT) waarbinnen leerlingen met bovenstaande collega’s kunnen worden besproken.

Is de problematiek zo groot en speelt die zich ook buiten school af, dan kan het ZAT (zorgadviesteam) ingeschakeld worden. Daarin hebben o.a. vertegenwoordigers van maatschappelijk werk en de gemeente zitting. Ouders worden ervan in kennis gesteld als hun zoon of dochter in dit team wordt besproken.

Hoe de leerlingenondersteuning precies werkt, wordt uitgebreid beschreven in de schoolgids van de locatie (zie de pagina downloads).