Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingenraad

Wij zijn een groep voor en door leerlingen. Elke donderdag in het 6e uur komen we in lokaal 2.24  met de hele Leerlingenraad bij elkaar en hebben we het over allerlei onderwerpen die in en rond de school spelen. Hieronder staat kort wat informatie over hoe het werkt.

De Leerlingenraad

De Leerlingenraad is de schakel tussen jou en het bestuur. We vertegenwoordigen de leerlingen van de hele school naar de schoolleiding toe. Het DB – uitleg volgt – heeft dan ook elke maand een vergadering met de locatiedirecteur en een teamleider.

Wat heb jij aan de Leerlingenraad?

Als je ideeën, verzoeken, problemen, opmerkingen, klachten etc. hebt, kun je ons een mailtje sturen, of een van de leden aanspreken. Dan bespreken we het in de wekelijkse vergadering, waarna we met z’n allen een oplossing zoeken.
Als we er zelf niks mee kunnen, weten we wie wel.
We weten wat zich op school achter de schermen afspeelt, waardoor we veel voor jullie kunnen regelen.
Een paar keer per jaar schrijven we een nieuwsbrief, die elke leerling te lezen krijgt. Hiermee houden we jullie op de hoogte met de gang van zaken op Pantarijn.
We hebben invloed op beslissingen die de school neemt.

Hoe de Leerlingenraad werkt

Als de Leerlingenraad een probleem heeft, wordt er een comité gevormd dat het probleem gaat proberen op te lossen. Een groepje leden dat zich met het probleem bezighoudt, vormt het comité. In elk comité zit tenminste één iemand die lid is van het DB (Dagelijks Bestuur). Omdat de Leerlingenraad zo groot is, is het belangrijk dat er een aantal mensen zijn die samen met de voorzitter de Leerlingenraad een beetje sturen. De mensen die de voorzitter helpen vormen samen met de voorzitter zelf het DB.