Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Bovenbouw

Inrichting tweede fase

Sinds de invoering van de tweede fase en het studiehuis in 1998 worden de eindexamens niet alleen afgenomen in het laatste cursusjaar, maar in alle jaren van de tweede fase, dus vanaf de vierde klas. Dat betekent een andere opzet en werkwijze dan in de onderbouw.
Leerlingen hebben vanaf de bovenbouw geen klas meer, maar een stamgroep waarin ze de gemeenschappelijke vakken volgen. Daarnaast kiest elke leerling een profieldeel. Er kan gekozen worden uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Naast de gemeenschappelijke vakken en het profieldeel kiest elke leerling nog een keuzevak. Voor de profielvakken en keuzevakken zijn de leerlingen ondergebracht in clustergroepen. Naast reguliere lesuren zijn in het rooster vakondersteuningsuren opgenomen, waarbij leerlingen extra hulp per vak krijgen van de vakdocent. Leerlingen kiezen zelf voor een vak en schrijven zich hiervoor (verplicht) in. Verder is er een mentoruur en zijn er zelfstudie-uren. Het schooljaar is opgedeeld in toetsperiodes van vijf tot acht weken met aan het einde een toetsweek waarin de lesstof van de afgelopen weken getoetst wordt. Er kunnen wel praktische opdrachten, handelingsdelen, presentaties, kleine so’s en mondelinge toetsen plaatsvinden buiten de toetsweken. 
 

Studiehuis

Het studiehuis is bibliotheek, zelfstudieplek en een ontmoetingsplaats voor leerlingen en docenten. Leerlingen brengen tijd door om individueel zelfstandig te studeren. Studierust moet heersen in het bibliotheekdeel en in het deel van het studiehuis waar leerlingen zich individueel kunnen concentreren op hun werk. Daarnaast ontmoeten leerlingen elkaar om samen te werken of te studeren. Leerlingen zitten bij elkaar om te bespreken hoe ze samen werken, taken verdelen, studeren, etc. Verder spreken leerlingen docenten aan voor extra uitleg of instructie. Even een praatje maken of een mentorgesprek voeren is ook mogelijk. Daartoe kunnen tweetallen een beetje apart gaan zitten. 
 

VWOxtra

VWOxtra biedt een masterprogramma voor de betere vwo-leerling in de bovenbouw van ons gymnasium en atheneum (samen vwo). Zo’n aanbod in de bovenbouw naast het reguliere examenprogramma is uniek in Nederland. Net als bij Het Nieuwe Gymnasium in de onderbouw streven we met VWOxtra naar talentontwikkeling voor vwo-leerlingen die meer kunnen en willen dan het reguliere examenprogramma biedt. 
 
Verdere informatie over de bovenbouw is te vinden in het KEUZE-OOG van de derde klas en in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA, zie de pagina Downloads) of bij de mentor en de teamleider van de afdeling.