Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Het Nieuwe Gymnasium

   

De ideale leeromgeving voor als je meer wilt en meer aankunt!

Op Het Nieuwe Gymnasium wordt modern onderwijs gegeven voor leerlingen die creatief zijn in denken en doen, die graag zaken tot op de bodem uitzoeken en die een brede belangstelling hebben. Je ontwikkelt je op Het Nieuwe Gymnasium in de breedte, waarbij ook vaardigheden zoals samenwerken en reflecteren aan bod komen. Er geldt immers: non scholae, sed vitae discimus! (we leren niet voor school, maar voor het leven).
 Bij Klassieke taal en cultuur (Grieks en Latijn) maak je kennis met de taal en de cultuur van de Grieken en Romeinen. Door je te verdiepen in de leefwereld van deze oude culturen krijg je oog voor de overeenkomsten en verschillen met onze tijd. Op Het Nieuwe Gymnasium ontwikkel je je daarnaast ook breed door vakoverstijgend onderwijs (Natuur en Gezondheid, Wereldverkenning) en door het volgen van projecten. Er is dus voor elk wat wils!
 Ook in de bovenbouw van het VWO is er een programma met extra aanbod voor leerlingen die meer willen en kunnen. Wil je een Gymnasiumdiploma halen, dan kies je na klas 3 Grieks en/of Latijn in je pakket.

 

Grieks en Latijn

Typisch voor gymnasiumonderwijs is de bestudering van Grieks en Latijn. Bij ons gebeurt dat in het vak Klassieke Cultuur, waarin je kennis maakt met de taal en de cultuur van de Grieken en Romeinen. Door te puzzelen met Griekse en Latijnse teksten leer je heel precies omgaan met moeilijke teksten, wat bij alle andere vakken ook van pas komt. Je ontwikkelt zo je analytisch en creatief denkvermogen. Bovendien heeft onze moderne West-Europese samenleving haar wortels in de klassieke cultuur. Door je te verdiepen in de leefwereld en de ideeën van de Grieken en Romeinen, krijg je oog voor de overeenkomsten en verschillen met onze tijd.

Brede ontwikkeling door vakoverstijgend onderwijs en modules

 Op Het Nieuwe Gymnasium werken vakken samen in leergebieden. In het leergebied Natuur en Gezondheid werken de vakken biologie en verzorging samen, in Wereldverkenning zijn dat geschiedenis en aardrijkskunde. Er is bovendien een programma van modules waarin extra vakken en onderwerpen aangeboden worden. Deze modules worden één uur in de week gegeven. Je kunt kiezen uit een aantal pakketten met 3 verschillende vakken en onderwerpen. In leerjaar 1 bevatten die pakketten bijvoorbeeld de modules Robotica, Spaans, Archeologie, Beeldhouwen, Dans, Animatie, Wiskunde, Wijsheid in de dop en Olympische Sporten. Er is dus voor elk wat wils!

Onderwijs

Iedereen leert op een verschillende manier. De één maakt graag opdrachten, de ander tekent graag schema’s, weer een ander heeft genoeg aan één keer doorlezen. Leerlingen die gemakkelijk leren hebben meer en andere uitdagingen nodig dan anderen. Op Het Nieuwe Gymnasium houden we daar rekening mee door je een grotere vrijheid te geven in hoe je zaken leert en aanpakt; wat je moet leren staat natuurlijk wel vast. Je kunt dan ook op verschillende manieren laten zien dat je de stof kent, snapt en kunt toepassen. Dat is de ene keer een werkstuk, de andere keer een presentatie of een toets.

Gymnasiumtraject

Als je kiest voor Het Nieuwe Gymnasium maak je in klas 1 kennis met de Griekse en Romeinse cultuur en beide klassieke talen. In de onderbouw (t/m klas 3) volg je het vak Klassieke taal en cultuur (KC), waarin Grieks én Latijn aan bod komen. Na klas 3 volgt de bovenbouw van het vwo. Ook in de bovenbouw van het vwo is er een programma met extra aanbod voor leerlingen die meer willen en kunnen. Wil je een gymnasiumdiploma halen, dan kies je na klas 3 Grieks of Latijn in je pakket. Beide talen kan natuurlijk ook! Kies je ervoor om geen klassieke taal in de bovenbouw te doen, dan kun je een atheneumdiploma halen.
Een gymnasiumopleiding biedt je goede kansen voor je vervolgopleiding. Gymnasiasten hebben een voorsprong op de universiteit. Uit onderzoek blijkt dat ook voor een carrière aan de top een gymnasiumopleiding een goede investering is.

Na klas HV1 naar het gymnasium

Ook na klas HV1 kun je nog kiezen voor leerjaar 2 van Het Nieuwe Gymnasium. Voor niet iedereen is immers aan het eind van de basisschool al duidelijk dat hij of zij naar het gymnasium wil of kan. Voor leerlingen die instromen in klas 2 van Het Nieuwe Gymnasium is er een korte inhaalcursus klassieke talen in het laatste kwartaal van klas 1 (die tevens kan dienen als oriëntatie) en het eerste kwartaal van klas 2.

Toelatingseisen

 In de toelating tot Het Nieuwe Gymnasium spelen drie zaken een rol: advies van de basisschool, de resultaten die je behaald hebt op de basisschool (bijvoorbeeld je CITO-score) en je motivatie. Om toegelaten te worden heb je een VWO- advies van je basisschool nodig. Je bent een leerling die op de basisschool makkelijk goede resultaten behaalde en misschien ook al extra stof kreeg. Je motivatie om te kiezen voor Het Nieuwe Gymnasium mag je in een gesprek met ons verder toelichten. Als het advies van de basisschool en je toelichting in het gesprek ons overtuigen dan ben je van harte welkom op Het Nieuwe Gymnasium.