Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

HAVO/VWO onderbouw

Leren met elkaar en van elkaar 

Leren doe je niet alleen. Je leert van je leraren, maar ook van en samen met de andere leerlingen. In een klas met veel verschillende leerlingen kun je de lat hoog leggen. Je werkt vaak in groepjes samen met andere leerlingen. Wie er echt voor gaat, kan in de keuzewerktijd steun krijgen van tutoren uit hogere klassen. In de eerste twee leerjaren heb je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen en - als het goed gaat - op te stromen. Zo krijg je in de HV-afdeling de tijd om te laten zien wat je waard bent. 

Groei-mindset

We stoppen je dus niet snel in het hokje ‘havo’ of ‘vwo’, maar stimuleren je om je best te blijven doen, ook al snap je het misschien niet in één keer en moet je er veel moeite voor doen. Veel oefenen, niet bang zijn om fouten te maken, vragen stellen aan je leraar of medeleerlingen, het zijn allemaal manieren om je eigen intelligentie te vergroten. In de HV-afdeling zien we dat veel leerlingen, die er hard voor werken, dat ook voor elkaar weten te krijgen. 

Leren leren

We helpen je om te ontdekken hoe jij het beste leert. Hoe je je werk goed kan plannen en organiseren. Zo leer je stap voor stap om zelfstandig te werken. Dat gaat meestal niet in één keer goed. Maar veel leerlingen pikken deze manier van werken goed op. Je mentor neemt de tijd om met je door te spreken hoe het gaat. Je docenten geven je regelmatig adviezen. Als jij maar je best doet, dan vertrouwen wij erop dat het goedkomt. 
 

Duidelijke structuur in de les

In ons montessorionderwijs in de havo/vwo-stroom vinden we het belangrijk dat je leert om zelfstandig te werken. We geven je wel veel structuur. Dat helpt en hebben de meeste leerlingen ook nodig. De leraar laat precies weten wat de werkplanning is, wat er gedaan moet worden en waar je hulpmiddelen, instructie en nakijkbladen kunt vinden. Om je goed te kunnen concentreren is er in de meeste lessen een ‘stiltekwartier’. Vaak is het huiswerk wat je op school niet afkrijgt. Dus hoe harder je werkt op school, hoe meer vrije tijd! Leerwerk moet je natuurlijk ook thuis doen. Beter meerdere keren kort, dan op het laatst een hele tijd boven je boek hangen. 
 

Internet en mobiel: vriend of vijand?

Op internet vind je namelijk je cijfers, je absenties, het rooster, de werkplanning en nakijkbladen en soms ook instructiefilmpjes, zodat er in de les meer tijd over blijft voor oefenen, vragen stellen en begeleiding. Kijk maar eens naar een voorbeeldlesje over “de stroomkring". In de eerste klas leer je snel hoe die Elektronische Leer Omgeving werkt. Via deze ELO schrijf je je ook in voor keuzewerktijd en keuzeactiviteiten tijdens de talentdagen. 
 

3e klassen HAVO of VWO: verschillende leerlingen op maat bedienen

Het eerste jaar werken HV-leerlingen op een zelfde niveau. Wie dat niveau ruim haalt kan doorstromen naar het vwo-niveau in de 2e klas. De anderen gaan door op havoniveau, maar zitten in het tweede leerjaar nog wel in dezelfde klas als de leerlingen die doorgaan op vwo-niveau. De leraar maakt verschil voor deze groepen in het aanbieden van de leerstof en het afnemen van toetsen. In de 3e klas worden de verschillen zo groot, dat de leerlingen doorstromen naar aparte havo- en vwo-klassen. Zo kan elke leerling goed worden voorbereid op de bovenbouw. 
 

Ontmoetingsonderwijs

Wageningen is een stad met vele nationaliteiten en mensen met veel verschillende achtergronden. Dat geldt dus ook voor de leerlingen op Pantarijn. In de HV-afdeling krijg je in het tweede leerjaar het vak cultuurgeschiedenis. Je maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten. Je ontwikkelt een eigen kijk op de wereld en het leven met respect voor mensen die er anders tegen aankijken. Je leert ook om dit onder woorden te brengen en om hierover in gesprek te gaan met je medeleerlingen. 
 

Brede ontwikkeling van talenten

In de HV-klassen werken we doelgericht aan de ontwikkeling van jouw talenten. Tijdens de talentdagen maak je kennis met alle ‘buitenles-activiteiten’ op onze school, waar je aan deel kunt nemen. Met je klas of in kleine groepjes maak je kennis met sportieve, creatieve, muzikale of andere uitdagende opdrachten en activiteiten. In een maatschappelijke stage (2e klas) en een beroepsgerichte stage (3e klas) ontdek je steeds meer waar jouw belangstelling ligt voor het vervolg van je opleiding. 
 

Toelating

Je kunt instromen in de HV-stroom als je een havo of vwo-advies van je basisschool krijgt en de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de basisschool dat advies ook ondersteunen. Je kunt ook instromen in klas 2HV vanuit klas 1MH. Je moet dan wel met succes het havoniveau in de eerste klas MH doorlopen hebben.