Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

MAVO

Op RSG Pantarijn gebruiken we de naam mavo in plaats van vmbo-t(l). Er is besloten om deze naam weer in te voeren omdat deze leerweg in de nieuwbouw weer samen komt met havo/vwo - dit heet dan de MHV-locatie.   
De MAVO begint met een brugjaar mavo/havo. Alle leerlingen die minimaal een mavo of vmbo-t(l)-advies krijgen van de basisschool, kunnen in deze klas geplaatst worden. De leerlingen starten op één niveau. Dit niveau wordt samen met de basisschool bepaald. In de loop van het jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. Dat kan mavo zijn, maar ook havo. De leerlingen die aan het einde van de eerste klas het advies krijgen om havo te gaan volgen, gaan naar de tweede klas H/V, waar zij op havoniveau verder gaan. 
 
De MAVO bestaat in totaal uit vier klassen. Na de tweede klas gaan de leerlingen kiezen voor twee van de volgende vier vakken: Frans, Duits, Natuurkunde en Tekenen. De gekozen vakken kunnen in de vierde klas gekozen worden als examenvak, maar dat hoeft niet. Natuurlijk kun je een vak dat je in de derde klas niet hebt gevolgd niet meer kiezen als examenvak.

In de derde klas begint de bovenbouw en telt al het werk dat gemaakt wordt mee voor het eindexamen. Aan het einde van de derde klas gaan de leerlingen een sector kiezen, die aansluit op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de HAVO.
In de vierde klas blijven er nog 7 of 8 eindexamenvakken over en wordt het sectorwerkstuk gemaakt en gepresenteerd.
Het diploma geeft toegang tot het mbo niveau 4 of, mits de juiste vakken zijn gekozen en de cijfers voldoende zijn, tot de vierde klas HAVO.