Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouderraad

Wilt u ook graag weten hoe Pantarijn als schoolorganisatie werkt? Nieuwsgierig hoe keuzes worden gemaakt over onderwijs of schooluitjes? Heeft u goede ideeën hoe zaken anders zouden kunnen? Of vraagt u zich gewoon af waarom uw kind moppert of juist heel enthousiast is over wat er op school gebeurt? Kom dan eens langs bij de ouderraad! De ouderraad draagt namens de ouders bij aan een leerzame, werkzame en plezierige school waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken.
Bekijk hier onze film.

Wat doet de OR?

 1. De OR vertegenwoordigt de ouders. Als klankboord haalt de OR op bij de ouders wat er leeft en draagt verbeterpunten aan.  De OR organiseert hiervoor
  a. 
  klassenouderavonden om per leerlaag informatie op te halen.
  b. jaarlijkse exitgesprekken met ouders van eindexamenleerlingen, waarin terug gekeken wordt over de gehele schoolperiode.
 2. De OR informeert de ouders graag over belangrijke onderwerpen, en organiseert hiervoor:
  a. 
  Twee maandelijkse thema-avonden om ouders te informeren op 1 specifiek onderwerp dat op dat moment actueel is op school.
  b. Een algemene ouderavond waarin een groter thema wordt behandeld
 3. De OR overlegt maandelijks met de schoolleiding.
 4. De OR bepaalt samen met de schoolleiding de begroting van de Vrijwillige Ouderbijdrage en controleert periodiek de besteding. De Vrijwillige Ouderbijdrage is bedoeld voor kosten die ten goede komen aan alle leerlingen maar die de school niet zelf kan betalen.

Klassenouder of OR-lid worden

De school waardeert de betrokkenheid van ouders die problemen en kansen signaleren en meedenken met de school. Per klas/mentorgroep worden elk jaar twee klassenouders gevraagd. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders en mentor van die klas en inventariseren positieve punten, vragen en klachten van alle ouders. In november en maart organiseert de OR een overleg met de klassenouders en de teamleider over de dagelijkse gang van zaken op school en in de klassen. Zowel teamleider als ouderraad zorgen ervoor dat belangrijke kwesties hun weg vinden naar de schoolleiding en, indien nodig, worden opgenomen in het schoolbeleid.

Contact

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons via ouderraad-mhv@pantarijn.

Leden ouderraad

Jos Bijman (voorzitter)
Esther Stijns (secretaris)
Wijnand Turkensteen (financiën)
Chantal Lagerweij
Monique van der Gaag
Renate BaanstraLeden ouderraad: v.l.n.r.
Monique van der Gaag, Inge van der Horst, Jos Bijman, Wijnand Turkensteen en Rianne Voorbij.
Op de foto ontbreekt Chantal Lagerweij.