Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een richting binnen het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen les in praktische vakken en algemeen vormende vakken, zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, (praktische) loopbaanoriëntatie, maatschappelijke en culturele oriëntatie, informatiekunde en lichamelijke opvoeding.
Het onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van de leerling. Iedere leerling volgt zo zijn eigen leerroute.

Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. Het leidt de leerlingen op voor een plaats op de arbeidsmarkt. Door stages in een bedrijf leert de leerling in de praktijk. Daarnaast worden er lessen gegeven als voorbereiding op zelfstandig wonen en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Leerlingen worden in staat gesteld om vanaf de bovenbouw branchecertificaten te halen voor een bepaalde beroepsrichting.
Voor een klein aantal leerlingen wordt het eerste jaar bekeken of de mogelijkheid bestaat om door te stromen naar het VMBO.

Het praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Aan het eind van de schoolperiode ontvangt de leerling een getuigschrift van het praktijkonderwijs.