Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouders

Onze locatie verzorgt praktijkonderwijs. Dit betekent dat wij onze leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt en begeleiden naar zelfstandig functioneren in de maatschappij. 

Het belangrijkste onderdeel is de voorbereiding op werk, met alles wat daarbij komt kijken. In het onderwijs wordt daar bijzonder veel aandacht aan besteed. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen in staat zijn zich in het maatschappelijke leven te bewegen en deel te nemen aan de samenleving. De voorbereiding hierop is onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Een groot deel van het onderwijsaanbod wordt in de praktijk ingevuld. Leerlingen maken kennis met een breed scala aan praktijkvakken en werksituaties. De interne en externe stages zijn belangrijke onderdelen van het schoolprogramma.

Wij willen een school zijn waar ook de meer kwetsbare leerling zich op zijn gemak voelt. De meeste leerlingen op onze locatie ervaren dat hun leervermogen ten opzichte van leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs anders is. Onze leerlingen leren beter in de dagelijkse praktijk, zij leren door dingen daadwerkelijk te doen. Bij het ontwikkelen van deze kwaliteit is een veilig en pedagogisch onderwijsklimaat een vereiste. Leerlingen moeten met plezier naar school gaan. De sfeer moet zodanig zijn, dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben. We streven dan ook naar een sfeer van wederzijdse acceptatie, vriendelijkheid en vertrouwen.

Het schoolklimaat is gericht op positieve waardering, stellen van regels en grenzen, bieden van ruimte maar ook van structuur, en tonen van wederzijds respect en wederzijdse betrokkenheid. Het is daarnaast belangrijk dat leerlingen leren zich aan afspraken en regels te houden. Leerlingen moeten in veiligheid kunnen leren. We zijn gericht op veiligheid van het gebouw, veiligheid van het onderwijs en veiligheid van onderlinge contacten.

Naar ouders toe streven we openheid na. Ouders en school kunnen elkaar aanvullen waar het de ontwikkeling van de leerling betreft. Door middel van ouder- en spreekavonden, maar ook door middel van huisbezoeken en telefonisch contact is er regelmatig overleg.