Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

1e Leerjaar (verrijkingsfase)

In het 1e leerjaar zitten leerlingen in de leeftijd van 12-14 jaar. Zij zijn afkomstig uit het speciaal basisonderwijs en uit het reguliere basisonderwijs. Sommige leerlingen worden aangemeld als determinatie-leerling. Zij worden in het eerste jaar gevolgd om te kijken of de leerling kan voldoen aan de eisen die het VMBO stelt. Deze leerlingen stromen (bij gebleken geschiktheid) aan het einde van het schooljaar door naar het VMBO.

In het 1e leerjaar zetten we enerzijds datgene voort wat ze binnen de vorige school hebben geleerd, anderzijds doen de praktijkvakken hun intrede.

Het algemeen vormend onderwijs (AVO) omvat de vakken: Nederlands, rekenen/wiskunde, sociale vaardigheden, informatica, Engels en maatschappelijke vorming, steeds gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Ongeveer de helft van de tijd wordt besteed aan de praktijkvakken. In het 1e leerjaar nemen de leerlingen deel aan de volgende vakken: houtbewerking, verzorging/koken, techniek, arbeidstraining, zorg en welzijn en groenverzorging.