Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

2e en 3e leerjaar (oriëntatiefase) 

In de oriëntatiefase staat kennismaking met de stage centraal. Om overgang van school naar maatschappij soepeler te laten verlopen is een specifieke aanpak noodzakelijk. De school begeleidt de leerlingen van een vertrouwde, beschermde situatie naar een onbekende situatie. De leerlingen kunnen door arbeidsvoorbereiding en stage geleidelijk wennen aan een werkdag en aan een situatie waarin andere eisen worden gesteld. Om de leerlingen ervaring op te laten doen en om een baan te verwerven op de arbeidsmarkt, werken we samen met meerdere bedrijven en instellingen in de hele regio in diverse sectoren.

In het 2e leerjaar beginnen we o.a. met Interne Stage (IS). Deze vorm van stage bestaat uit het uitvoeren van opdrachten in en om de school die worden ondersteund door stage-voorbereidingslessen, Daarnaast nemen de leerlingen uit de tweede klas ook deel aan de Maatschappelijke stage (MAS). Dit houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur stage lopen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

Als derde wordt er bij bedrijven buiten de school gewerkt. Dit kan inpak- en montage-werk zijn, maar ook huishoudelijk werk of buitenwerk maakt daar deel van uit. De werkzaamheden bij bedrijven buiten school gebeuren met een groep leerlingen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een van de leraren van de school (Intensief Begeleide Externe Stage, afgekort IBES). Alle werkzaamheden binnen de Interne stage, MAS en de IBES zijn gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

In het 3e leerjaar volgt de eerste externe stage, meestal beginnend met 1 dag stage per week.
Het aantal AVO vakken op school wordt beperkt. Voordat een leerling naar de bovenbouw gaat, moet hij aan het eind van de oriëntatiefase een keuze maken welke sector / beroepsrichting zijn/haar voorkeur heeft. Hiervoor wordt binnen een interessetest afgenomen om zicht te krijgen op de beroepsrichting waartoe de leerling zich aangetrokken voelt.