Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Welkom op de locatie VMBO Wageningen

VMBO Wageningen is een kleinschalige locatie. In het schooljaar 2018-2019 volgen hier 305 leerlingen onderwijs. Dat betekent dat we onze leerlingen goed kennen. Wij verzorgen de leerwegen vmbo basis en kader.


De cultuur is ambitieus en we lopen voorop in diverse ontwikkelingen zoals een eigen laptop in klas 1 en 2 waardoor maatwerk mogelijk is. Hieraan heeft een leerling steeds meer behoefte. In de school geven wij aandacht aan plannen en organiseren zodat de jongeren goed voorbereid zijn op het maken van schoolwerk en het leren voor de toetsen.

Er is aandacht voor alle talenten van onze leerling. Elke leerling die iets wil of kan krijgt optimaal de gelegenheid om dat te benutten. Er is dus veel ruimte voor zelfontplooiing. De sfeer en cultuur in de school zijn prettig en veilig met aandacht voor elk individu, maar ook voor de klas in het geheel.

In de bovenbouw is de vernieuwing van de beroepsgerichte opleidingen inmiddels een feit. Elke leerling kan kiezen uit vier verschillende profielen met daarbij ook keuzevakken. De toetsen worden bijna allemaal digitaal afgenomen. Uiteraard worden de leerlingen daar goed in begeleid.

Alle leerlingen van klas 1 t/m 4 werken tevens aan opdrachten die te maken hebben met loopbaanontwikkeling. Er zijn gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden en kansen. We bereiden zo, samen met u als ouder/verzorger, de leerlingen optimaal voor op de toekomst die begint op het vmbo van Pantarijn.

Welkom!