Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Onderwijs

Doorstroomschema van basisschool naar het vmbo

De leerling die binnenkomt vanuit het basisonderwijs wordt bij ons geplaatst in een Basis/Kader klas of in een Kaderplus klas. 

 

De kaderplus klas is bedoeld voor leerlingen met een hoog kaderadvies, deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om in te stromen in 3 mavo. 
Ouders worden door de mentor tussentijds bijgepraat over de prestaties en motivatie tijdens de 10-minutengesprekken.
Afhankelijk van de geleverde prestaties en motivatie kan een leerling bij ons doorstromen naar een hoger- of lager niveau. De overgangsvergadering van de school is hierin bepalend.

Doorstroomschema van vmbo naar het mbo

De leerlingen met diploma Basisberoepsgerichte leerweg hebben instaprechten in MBO 2 opleidingen
De leerlingen met diploma Kaderberoepsgerichte leerweg hebben instaprechten in MBO3 en soms ook in een MBO4 opleiding.

Plaatsing in de MBO opleiding naar keuze van de leerling hangt veelal af van het volgende:
- Een goede cijferlijst en het resultaat van de rekentoets;
- Een doorstroomdossier ingevuld door de leerling, mentor en ouders;
- Het maken van een AMN niveaubepalingstest op school of via het MBO;
- Een ingevuld portfolio waarin de leerling laat zien welke competenties/werkstukken er zijn gemaakt.

 

Roosters

Lestijden VMBO Wageningen

 

Basisrooster (60 minuten)                Verkort lesrooster (incidenteel, 45 minuten)
Les 1      08.30 - 09.30 uur  Les 1   08.30 - 09.15 uur
Les 2   09.30 - 10.30 uur Les 2
09.15 - 10.00 uur
Pauze 10.30 - 10.45 uur Pauze
10.00 - 10.15 uur
Les 3 10.45 - 11.45 uur Les 3 10.15 - 11.00 uur
Les 4 11.45 - 12.45 uur
Les 4
11.00 - 11.45 uur
Pauze 12.45 - 13.15 uur
Pauze
11.45 - 12.15 uur
Les 5 13.15 - 14.15 uur 
Les 5
12.15 - 13.00 uur
Les 6 14.15 - 15.15 uur Les 6
13.00 - 13.45 uur