Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Ouderraad

U zult het als ouder belangrijk vinden betrokken te zijn bij de ontwikkeling van uw kind in de leeftijdsfase tijdens de middelbare schoolperiode. Juist in deze periode van het leven van uw kind gebeurt er heel veel in de ontwikkeling van kind naar volwassenheid. Belangrijke vragen die zich voordoen zijn: wat gebeurt er op school?; hoe veilig is het daar?; hoe vinden pubers er hun weg?; hoe gaat men met elkaar om?; wat kan en mag wel, maar ook wat niet?

Om belangen van uw kind en uzelf te vertegenwoordigen, is de ouderraad vmbo van Pantarijn actief om kritische vragen te stellen en gevraagd of ongevraagd advies te geven aan de directie.
Wij zijn een belangrijke schakel tussen schoolleiding en ouders.

Uitgangspunten daarbij zijn:

• Leerlingen krijgen goed onderwijs;
• Leerlingen zitten goed in hun vel en ontwikkelen zich goed gedurende een schoolperiode waar met plezier op teruggekeken kan worden.

Taken van de Ouderraad zijn o.a.:

• Ondersteunen van schoolactiviteiten en feestelijke gebeurtenissen;
• Omgaan met regels en beheersbaarheid problemen;
• Bespreken van locatiebeleidsplan, begroting, inspectiebezoek;
• Doen van verbetervoorstellen.

Bij vragen of opmerkingen die u bezighouden en waarover onvoldoende duidelijkheid is, kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. Die zal proberen om via de juiste weg tot een antwoord te komen.

Vergaderdata

 

Leden

Vacature Voorzitter
A. de Kruiff Lid
B. de Beijer Lid
M. Janse            Lid
Vacature Lid
Vacature Lid
Vacature Lid

De voorzitter heeft tevens zitting in de deelraad van de locatie.