Elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend krioelt het van energieke studenten van Wageningen University die op de ISK als tutor aan het werk gaan met de ISK-leerlingen. De leerlingen hebben het hele schooljaar in tweetallen een vaste tutor die hen uitdaagt in gesprek, spel en andere activiteiten en die met ze werkt aan schoolwerk. De interactie tussen tutor en tutor-leerlingen is divers, de tutoren met ieder hun eigen persoonlijkheid werken vol energie en enthousiasme met de leerlingen binnen dit tutorprogramma.

Vertrouwensband

Leerling en tutor ontwikkelen een vertrouwensband waarbij ze dingen met elkaar durven en ook willen delen. Dat is een van de redenen waarom de leerlingen er elke vrijdag in de grote pauze zo naar uitkijken om hun eigen tutor weer te zien. In de tutorles zijn de tutoren met hun volle aandacht bij de leerling en bij wat de leerling nodig heeft: het aandachtig doornemen van het schoolwerk maar ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Een tutorles duurt drie uur, één tutor werkt met twee tutorleerlingen.

Wekelijks contact

Door het wekelijkse contact met de tutor krijgen de leerlingen via de blik van een leeftijdgenoot veel mee over Nederland. Door hierover - in het Nederlands - te praten kunnen de leerlingen leren van de tutoren, en kunnen de tutoren de leerlingen ondersteunen in de zoektocht en ontplooiing tot een zelfverzekerde jongvolwassene in Nederland. De begeleiding loopt parallel aan de schoollessen, een leerling bouwt een vertrouwd duurzaam, contact op met zijn/haar tutor en er is regelmatig contact tussen de leraren en tutoren door het jaar heen.

"Een van de mooiste dingen vind ik dat leerlingen worden uitgedaagd om buiten ISK en hun familie om, na te denken over Nederland"

Tutor Bodil Boelens: "Ik ben studente Biobased Sciences aan Wageningen University in Wageningen. In het schooljaar 2019-2020 heb ik op ISK lessen Nederlands gegeven. In die tijd hebben teamleider Hans Brandwacht en ik veel gepraat over het onderwijs op ISK en hoe we dat zouden kunnen verbeteren. De aandacht voor leerlingen, het creëren van een veilige en krachtige leeromgeving, stonden altijd centraal in die gesprekken."

Vanuit de ervaring van Hans met het tutorprogramma dat hij heeft opgezet op de havo en het vwo van Pantarijn, onze ideeën, mijn enthousiasme en mijn netwerk op de WUR hebben we het tutorprogramma ontwikkeld. Een prachtige begeleidingsvorm voor jongeren, door jongeren. De wisselwerking tussen leerlingen van ISK en studenten van Wageningen University heeft veel meer opgeleverd dan we bij de opzet konden bedenken, ook voor de studenten. In de coronaperiode heeft de noodzaak van extra begeleiding van ISK-leerlingen het tutorprogramma extra glans en betekenis gegeven.”

“Het doet mij veel plezier om de prachtige samenwerking te zien tussen de verschillende doelgroepen. Een van de mooiste dingen vind ik dat leerlingen worden uitgedaagd om buiten ISK en hun familie om, na te denken over Nederland. Leerlingen worden bijvoorbeeld door hun tutor geïnspireerd om een bijbaan te zoeken of een sport die bij ze past. Het is ook heel waardevol dat de leerlingen van leeftijdsgenoten horen over soms nog vreemde Nederlandse normen en waarden. Zoals in de gesprekken die tijdens een wandeling door het centrum zijn ontstaan bij de LHTB+ regenboogbank in Wageningen. Door op deze plek het gesprek te voeren over diversiteit en persoonlijke vrijheden kan zo’n onderwerp voor de leerling veel tastbaarder worden dan dat het alleen binnen de schoolmuren blijft.”

"Tijdens een spel komen leerlingen hun schulp en ervaren ze de ruimte om Nederlands te spreken"

Tutor Isabel vertelt dat behalve de leerlingen ook zij leert van de sociale interacties tussen mensen van verschillende culturele achtergronden, zoals die plaatsvinden op ISK. Ze ziet het tutorprogramma als een bijzondere ervaring waarbij de twee-op-één vorm van lesgeven in een beschutte sfeer zorgt voor effectieve interactie tussen haar en de leerlingen. Tutor Esther daagt de leerlingen tijdens haar lessen vaak spelenderwijs uit: tijdens een spel komen leerlingen hun schulp en ervaren ze de ruimte om Nederlands te spreken.

De inzet van de extra gelden die in coronatijd beschikbaar zijn gekomen om deze kwetsbare kinderen te ondersteunen, was heel effectief met het inzetten van de tutoren. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid biedt een vruchtbare basis voor leren en spelen, voor inclusie van deze bijzondere groep jongeren. Het streven is dan ook om deze bijzondere onderwijsvorm structureel op ISK te verankeren.