Welk profiel kies jij?

Vanaf de bovenbouw kies je een profiel. Voor de mavo is dat Economie, Zorg en Welzijn, Groen/Landbouw of Techniek. Voor havo en vwo kun je kiezen uit Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.
Je gaat je nu actief richten op de studie die je wilt volgen na het behalen van een diploma. Vooral in de voorexamen- en eindexamenklassen merk je heel goed dat je je oriënteert op je vervolgopleiding. Een saaie toets leren is nu waarschijnlijk minder erg, want het brengt je dichterbij wat je wilt doen in de toekomst!

Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

In de bovenbouw maak je toetsen die meetellen voor je schoolexamencijfer. Zelfs als je nog niet in het examenjaar zit. Het PTA is een document waarin je kan zien welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is een belangrijk document waarin je vaak zult kijken om te zien aan welke eisen je moet voldoen bij een bepaalde toets. Het PTA is te vinden op het Ouderportaal.

Heb je een vraag over Pantarijn MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?