Elke klas een mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. Hij of zij begeleidt de leerlingen van zijn of haar klas en behartigt hun belangen. De mentor is ook de contactpersoon tussen leerlingen, school en ouders. In brugklas-1 geeft de mentor ook studielessen. In de onderbouw en in alle leerjaren MAVO verzorgt de mentor mentorlessen. En in de bovenbouw HAVO/VWO heeft de mentor een centrale rol in de studiebegeleiding, persoonlijke en groepsbegeleiding.

ZORGCOÖRDINATOR en orthopedagoog

Renske Temmink is de zorgcoördinator van Pantarijn MHV. Zij coördineert alle contacten met externe hulpverleningsinstanties en ze stemt af met teamleiders, mentoren, vakdocenten en hulpverleners welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Met vragen kunnen jij en je ouders rechtstreeks contact met haar opnemen (rtemmink@ pantarijn.nl).

Emmy Bucher is onze orthopedagoog. Zij is er voor leerlingen en hun ouders, op het moment dat er leer- of gedragsmoeilijkheden zijn. Ze ondersteunt ook de mentoren en docenten in de begeleiding van leerlingen. 

We hebben naast een zorgcoördinator en een orthopedagoog ook een intern begeleider (Suzan Kiezenberg) en er zijn 10 docenten aangesteld als leerlingcoach.

TWEE DECANEN

We hebben twee decanen op Pantarijn MHV. Dat zijn Wendy de Jager en Annemieke Kamps. Zij zijn beiden ook docent. Wendy en Annemieke geven informatie en adviezen over mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen. Ze begeleiden mentoren en leerlingen bij de keuze van een vakkenpakket en een profiel voor de hoogste klassen MAVO, HAVO en VWO. Ze kunnen ook helpen bij de keuze voor een vervolgopleiding.

Intern en extern zorg- en adviesteam

Voor extra ondersteuning is er het intern zorg- en adviesteam. Het interne team bestaat uit de orthopedagoog, de zorgcoördinator, begeleiders passend onderwijs en een functionaris van schoolmaatschappelijk werk.
Als we op school niet voldoende hulp en ondersteuning kunnen bieden, bespreekt het extern zorg- en adviesteam wat je nodig hebt. In dit team zitten een jeugdarts, de jeugdconsulent van de gemeente Wageningen, de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker.

NASCHOOLSE HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLES

Samen met Lyceo bieden we huiswerkbegeleiding en bijles aan. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle klassen.

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles bekijk Lyceo informatie van onze vestiging of neem contact op met Iris Oostindiër op 06 53 85 92 65 of iris.oostindier@lyceo.nl

Heb je een vraag over Pantarijn MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?