De mavo/havoklas

Je komt in een mavo/havo-klas als je een mavo-advies, een mavo/havo-advies of een havo-advies hebt van de basisschool. Plaatsing van de havo-leerlingen is in overleg met de basisschool.  

Je krijgt les op mavo- of op havo-niveau. Leerlingen met een mavo/havo-advies werken allereerst op mavo -niveau, maar krijgen de mogelijkheid om ook op havo-niveau te leren en te toetsen.
Halverwege het jaar is er een adviesvergadering met alle docenten, waarbij gekeken wordt op welk niveau een leerling het best tot zijn/haar recht komt.
Om aan het eind van het schooljaar over te stappen op havo-niveau moet een mavo-leerling of een mavo/havo-leerling tweederde van alle toetsen op havo-niveau gedaan hebben.

Na de eerste klas zijn er aparte mavo-2, mavo-3 en mavo-4 klassen. De havo-leerlingen gaan door op havo-niveau in de 2HV-klassen.

De havo/vwo-klas

Met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies, kom je in de havo/vwo-klas. Je krijgt er les op havo/vwo-niveau. In de tweede havo/vwo-klas werk je op op havo- óf op vwo-niveau. Als je resultaten goed genoeg zijn, kun je ook kiezen voor Gymnasium 2.

HET NIEUWE GYMNASIUM: CREATIEF DENKEN EN DOEN

Wist je dat er bij ons op school meer leerlingen hun diploma halen op een hoger niveau dan het basisschooladvies dat ze in groep 8 kregen? Meer dan op vergelijkbare scholen! Het Nieuwe Gymnasium geeft modern onderwijs aan leerlingen die creatief denken en creatief doen, die graag zaken tot op de bodem uitzoeken en die een brede belangstelling hebben. Leerlingen dus die graag van alles willen leren. De vakken op Het Nieuwe Gymnasium zijn breed van opzet. Ze heten bijvoorbeeld Natuur en Gezondheid of Wereldverkenning en er zijn projecten waarin vakken worden samengevoegd. Hier hoort natuurlijk ook bij dat je heel goed leert samenwerken en reflecteren - begrijpen hoe je zelf leert en daar steeds beter in worden. Want: non scholae, sed vitae discimus! (we leren niet voor school, maar voor het leven). Kijk het filmpje! ⤵️

Programma van Toetsing en Doorstroming

Voor elk vak staat in het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) welke toetsen en projecten in de loop van het schooljaar op het programma staan en hoe zwaar deze meewegen bij de rapportcijfers en het eindcijfer. De docenten bespreken de PTD’s aan het begin van het schooljaar in de lessen. Ze worden gepubliceerd op het Ouderportaal.