De mavo/havoklas

Je komt in een mavo/havo-klas als je een mavo-advies of een gemengd mavo/havo-advies hebt van de basisschool. Je doet ook een instaptoets voor toelating. In de mavo/havo-klas krijg je les op mavo- of op havo-niveau. Je kunt overstappen tussen de niveaus tijdens het schooljaar of aan het einde van het schooljaar. Na de eerste klas zijn er aparte mavo-2, mavo-3 en mavo-4 klassen. De havo-leerlingen gaan door in havo-2-klassen.

De havo/vwo-klas

Met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies, kom je in de havo/vwo-klas. Je krijgt er les op havo/vwo-niveau. In de tweede havo/vwo-klas werk je op op havo- óf op vwo-niveau. Als je resultaten goed genoeg zijn, kun je ook kiezen voor Gymnasium 2.

HET NIEUWE GYMNASIUM: CREATIEF DENKEN EN DOEN

Wist je dat er bij ons op school meer leerlingen hun een diploma halen op een hoger niveau dan hun basisschooladvies? Meer dan op vergelijkbare scholen! Het Nieuwe Gymnasium geeft modern onderwijs aan leerlingen die creatief denken en creatief doen, die graag zaken tot op de bodem uitzoeken en die een brede belangstelling hebben. Leerlingen dus die graag van alles willen leren. De vakken op Het Nieuwe Gymnasium zijn breed van opzet. Ze heten bijvoorbeeld Natuur en Gezondheid of Wereldverkenning en er zijn projecten waarin vakken worden samengevoegd. Hier hoort natuurlijk ook bij dat je heel goed leert samenwerken en reflecteren - begrijpen hoe je zelf leert en daar steeds beter in worden. Want: non scholae, sed vitae discimus! (we leren niet voor school, maar voor het leven). Kijk het filmpje! ⤵️

Programma van Toetsing en Doorstroming

Voor elk vak staat in het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) welke toetsen en projecten in de loop van het schooljaar op het programma staan en hoe zwaar deze meewegen bij de rapportcijfers en het eindcijfer. De docenten bespreken de PTD’s aan het begin van het schooljaar in de lessen. Ze worden ook gepubliceerd.