Informatie over coronamaatregelen voor leerlingen en ouders

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de coronamaatregelen binnen Pantarijn. Wij volgen de voorschriften vanuit het RIVM.

De basisregels

• Verkouden of verhoging? Blijf dan thuis
• Voor iedereen geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar
• Was regelmatig je handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Schud geen handen
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Mondkapjes verplicht

Alle leerlingen en medewerkers van Pantarijn zijn vanaf donderdag 15 oktober 2020 verplicht een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen de school. Dat wil zeggen bij de kluisjes, in de gangen, in de trappenhuizen, etc. etc. Deze verplichting geldt dus overal op school, behalve tijdens de les en op het moment dat leerlingen in de aula zitten.

Geen mondkapje = geen toegang

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 laten we alleen nog leerlingen in school toe die een mondkapje dragen. Dit magen een uitwasbaar of een wegwerpmondkapje zijn. 

Overige maatregelen

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het gebruik van mondkapjes vervangt dus ook niet alle andere maatregelen die we hebben genomen. Dat zijn onder meer afspraken over looproutes, intensievere schoonmaak, 1,5 meter afstand regel, extra ventilatie en het gebruik van spatschermen.

Wij begrijpen dat dit voor sommige leerlingen en ouders een ingrijpende maatregel is, maar rekenen op ieders medewerking. Maak je je zorgen of ben je onzeker, blijf hier niet mee rondlopen. Je kunt op school altijd terecht bij jouw mentor.
 


Praktische maatregelen op school

Pantarijn gaat uit van de (landelijke) richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. De praktische maatregelen staan hieronder, zodat iedereen daarmee rekening kan houden. De mentor bespreekt de maatregelen met de klas. Aan ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om deze ook samen met hun kind door te nemen. Daarmee wordt het belang van de maatregelen extra onderstreept.

• Iedereen - leerlingen onderling, medewerkers onderling en leerlingen en medewerkers onderling - moet anderhalve meter afstand van elkaar houden.
• Binnen Pantarijn geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig.
• Leerlingen die met klachten conform de RIVM-richtlijnen toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. We informeren ouders/verzorgers hierover.
• Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM-voorschriften m.b.t. handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes, trapleuningen en deurklinken worden extra schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne.

Ventilatie

De ventilatiesystemen van onze scholen aan de Hollandseweg in Wageningen en in Kesteren zijn gecontroleerd en ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% aanvoer van verse buitenlucht is. Aanwezige airco's kunnen worden gebruikt omdat er in de betreffende ruimtes voldoende verse lucht wordt aangevoerd. De Pantarijn-locatie in Rhenen en de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen beschikken niet over een ventilatiesysteem; zij kunnen echter voldoende ventileren met geopende ramen.
Op die locaties worden de lokalen na ieder lesuur en/of tijdens pauzes extra gelucht door 10 tot 15 minuten deuren en ramen open te zetten. Er worden binnen Pantarijn geen ventilatoren gebruikt die ongefilterde circulatie van lucht veroorzaken.

Wanneer blijf je thuis?

• Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
• Leerlingen die ziek zijn, volgen de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure.• Leerlingen met bovenstaande verschijnselen laten zich zo spoedig mogelijk testen en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Ook huisgenoten blijven in dat geval thuis. Blijk je geen corona te hebben, dan vervalt de quarantaineplicht.
• Leerlingen die tot de risicogroep behoren of leerlingen met huisgenoten die tot de risicogroep behoren, kunnen in overleg met hun mentor/afdelingsleider thuis onderwijs volgen.

Thuisquarantaine

Ben je op vakantie geweest? Voor sommige landen of gebieden is het advies om direct na thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op de pagina Reisadviezen kun je checken of dit ook voor jouw vakantiebestemming geldt. Door thuis te blijven, draag je bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland.
Dit zijn de regels voor thuisquarantaine >

Heb je vragen over het coronavirus?

Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates.
Algemene informatie
Veelgestelde vragen

Voor meer informatie over corona en middelbare scholen kun je terecht op de website van de VO-raad.
Heb je een vraag over corona specifiek aan Pantarijn? Neem dan contact met ons op via communicatie@pantarijn.nl