Onze school volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid. 

Positieve uitslag
Ga direct in isolatie na een positieve zelftest of GGD-test. Dat betekent dat je thuis blijft. Zo voorkom je dat je andere mensen besmet.

Hoe lang moet ik thuisblijven?

Positieve test met klachten
Heb je jezelf getest omdat je klachten hebt, dan duurt de isolatie maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat je klachten kreeg. Je mag eerder uit isolatie als het minimaal 5 dagen geleden is dat je klachten kreeg die passen bij corona én je al 24 uur deze klachten niet meer hebt. Het gaat om de klachten: koorts, hoesten, keelpijn en/of neusverkouden.

Postieve test zonder klachten
Heb je jezelf getest maar geen klachten, dan duurt de isolatie 5 dagen, geteld vanaf de testdatum. Krijg je tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gelden de regels zoals die staan bij getest met klachten. Je gaat dan een nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal dagen vanaf de datum dat je klachten kreeg.

Heb je toch nog twijfels hoe om te gaan met corona, bezoek de website mijnvraagovercorona.nl