Regionale scholengemeenschap Pantarijn
zoekt twee
leden Raad van Toezicht


REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP PANTARIJN

Welkom bij Pantarijn, een openbare scholengemeenschap met vestigingen in de regio Wageningen, Kesteren en Rhenen. Zo’n 2.570 leerlingen volgen onderwijs (praktijkschool, vmbo, mavo, havo en vwo/gymnasium, ISK) verdeeld over verschillende locaties. Er werken in totaal ongeveer 350 medewerkers bij Pantarijn. Op elke locatie werken leerlingen op hun eigen niveau aan de toekomst.

‘Iedereen is welkom!’ Dat is ons motto. Wij bieden een inspirerende leeromgeving waarin we onze leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Als medewerker van Pantarijn krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je eigen talenten in te zetten. De sfeer binnen onze scholen is open, met ruimte voor eigen initiatieven en ideeën. Bij Pantarijn werk je samen met je collega’s aan een voortdurende kwaliteitsverbetering van onderwijs en onderwijsondersteuning.

WIJ ZOEKEN 

Laten zien wat je doet, en de dingen doen die je moet doen.
Dat is de kern van de transparante organisatie van Pantarijn. In het strategisch beleidsplan wordt het beleid voor de komende jaren beschreven, dat wordt vervolgens elk jaar uitgewerkt in een schoolplan. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar. Het onderwijskundig beleid, de bedrijfsvoering en bereikte resultaten komen hierin aan bod.

De Raad van Toezicht ziet toe op de realisatie van de strategische plannen. Lukt het om koers te houden en ambities waar te maken: zijn de kernwaarden herkenbaar en doorleefd. Door te bevragen, te meten én te ontmoeten, toetst de Raad van Toezicht het bestuur en de organisatie op de realisatie. De raad bestaat nu uit vier personen met ieder een eigen deskundigheid en achtergrond. Samen vormt de raad een betrouwbaar en betrokken team dat vanuit het Toetsingskader haar rol voor Pantarijn invult. De raad kent nu een vacature op het profiel onderwijs/kwaliteit en de huidige voorzitter, met het profiel bestuur/governance, neemt komend jaar afscheid.

Voor beide profielen zoekt de RvT nieuwe kandidaten. Bewust kiest de raad ervoor om nieuwe leden te zoeken en vervolgens gezamenlijk met de nieuwe leden de rollen te kiezen. De raad wil een afspiegeling zijn van de samenstelling van de leerlingen en acht daarom een inclusieve samenstelling van belang en betrokkenheid bij de regio. Wat breng jij mee voor inclusief toezicht? Binding met de regio, binding met het onderwijs, binding en aansluiting met de doelgroepen, dat is echt van belang voor de raad.

WIJ VRAGEN

Voor de profielen wordt voor onderwijs echt zichtbare kennis en ervaring gezocht en voor bestuur/governance ook ervaring in het bestuurlijke speelveld en kennis en kunde rondom de procedureel inhoudelijke kant van de governance- en organisatievraagstukken. Natuurlijk is een mix ook welkom!

PROFIEL | NIEUWGIERIGE ONTDEKKER EN BETROKKEN DESKUNDIGE

Nieuwsgierige ontdekker

Voor beide profielen zoeken wij de nieuwsgierige ontdekker. Ervaring heeft jou veel gebracht en je nog nieuwsgieriger gemaakt. Heeft je meer vragen leren stellen en je oordeel uit laten stellen. Je zoekt nog steeds en durft door te vragen en de tijd te nemen. Jij weet dat snelheid dan vanzelf komt.

Betrokken deskundige

Jij weet dat toezicht ook betrokken kan. Dat je Pantarijn echt kunt ontmoeten en kennen zonder op de verkeerde stoel te zitten. Deskundig als toezicht en betrokken bij de regio, betrokken bij de leerlingen, betrokken bij de medewerkers die allemaal het verschil voor de leerling willen maken.
Je brengt onderwijservaring mee of bestuur- en governance-ervaring of beide. Je hebt een duidelijke plek in en voor de regio en je helpt mee ons inclusief toezicht te versterken.

WIJ BIEDEN

Wil jij van betekenis zijn voor de leerlingen in Wageningen, Kesteren en Rhenen in een belangrijke toezichthoudende rol? Dan leren wij jou graag kennen. De Raad van Toezicht volgt de richtlijnen van de VTOI-NVTK ten aanzien van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

PROCEDURE 

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen. Eerst een korte ontmoeting op meer persoonlijk niveau, bij een goede eerste ontmoeting volgt een langer gesprek. Beide ontmoetingen zijn met een afvaardiging van de huidige Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en twee leden van de MR.

Wij starten met de korte ontmoetingen op vrijdag 8 december in de middag. Hierin maak jij in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt de tweede ontmoeting op een nog nader te bepalen datum. Hierin is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud.

De leden van de Raad van Toezicht van RSG Pantarijn worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Wageningen. Het streven is om in januari tot een voordracht naar de gemeente te komen.

GEÏNTERESSEERD | NIEUWSGIERIG?

De Raad van Toezicht van Pantarijn zoekt sterke samenwerkers. Ben jij de betrokken deskundige en de nieuwsgierige ontdekker? Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie?

Reageer dan snel maar uiterlijk 30 november 2023 via bureau kv.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets, 06-1026 0480, die deze procedure vanuit bureau K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online Quinn-managementrollenmeting te maken.